Računsko sodišče je februarja letos Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje (SLG) izdalo mnenje s pridržkom in naložilo upravi, da v treh mesecih nepravilnosti, ki so jih odkrili, odpravi. Revizija poslovanja je razkrila tudi nekaj večjih nepravilnosti. Med drugim tudi to, da so nekaterim zaposlenim izplačevali prenizke, spet drugim previsoke plače. Medtem ko s premalo izplačanimi plačami, teh je bilo za skoraj 35 tisoč evrov, ni bilo nikakršnih težav in so jih zaposlenim že vrnili, jim doslej od dveh zaposlenih, ki sta več kot tri leta prejemala previsoko plačo, denarja ni uspelo izterjati. Po naših zanesljivih informacijah gre za priznanega dramskega igralca in mojstra luči, ki sta opravljala delo, čeprav za to nista imela ustrezne strokovne izobrazbe. Samo v letu 2011 sta na ta račun prejela 3500 evrov preveč.

Odvzeli so jima dva plačna razreda, denarja (še) ne

Gledališče je torej kar nekaj svojim javnim uslužbencem določilo osnovne plače v nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Zaradi nepravilnega upoštevanja napredovanj in izpolnjevanja pogojev za napredovanje so zaposlene pri plačah prikrajšali za skoraj 35.000 evrov. Računsko sodišče je SLG tudi okrcalo, da niso vodili evidenc o oddaji naročil, za katere glede na vrednost ni treba izvesti postopka javnega naročanja in ker so vsem zaposlenim plačali premije za nezgodno in dodatno zdravstveno zavarovanje v skupnem znesku 27.238 evrov, kar je prav tako v nasprotju z zakonom. SLG je sicer večino, ne pa vse, nepravilnosti odpravilo.

Kot je mogoče razbrati iz prorevizijskega poročila, pa zaposlena, ki nista imela zahtevane stopnje strokovne izobrazbe za delovno mesto, ki sta ga zasedala, preveč izplačanih plač doslej nista vrnila. Te sta prejemala vse od septembra oziroma oktobra 2008, ko sta napredovala za dva plačna razreda, samo leta 2011 sta zato prejela 3452 evrov previsoko osnovno plačo. »SLG je marca letos oba pozvalo k podpisu dogovora o načinu vrnitve preveč izplačanega zneska. V dodatkih k pogodbi o zaposlitvi jima je določilo osnovni plači, ki sta nižji za dva plačna razreda. Javna uslužbenca teh dodatkov nista podpisala, niti se nista strinjala z dogovorom o načinu vračila, zato je gledališče za vračilo preveč izplačane plače v skupnem znesku 20.413 evrov pri pristojnem sodišču že vložilo tožbo,« je razvidno iz poročila. Računsko sodišče je to ocenilo za zadovoljiv ukrep. Kot je že februarja zatrdila Tina Kosi, je do nepravilnosti prišlo v času, ko sama še ni bila upravnica SLG, zato so seveda nemudoma ukrepali in sledili navodilom računskega sodišča. Sicer gledališče obema javnima uslužbencema od maja letos obračunava plačo v skladu z zakonom.