Raziskali smo čudno zgodbo o košarkarski šoli v okviru športnega društva Šentvid – Ljubljana, ki jo vodi nekdanja slovenska reprezentantka Mojca Markovič. Že aprila so starši desetih otrok košarkarsko šolo obvestili, da njihovi otroci ne bodo več njeni člani. »Dolgoletni problemi, na katere smo opozarjali, so postajali vedno večji, a odziva in konkretnih odgovorov ni bilo. Kalvarija nas in naših otrok se je začela aprila po zamenjavi trenerja, ko smo vodjo šole Mojco Markovič obvestili, da se je večina staršev igralcev ekipe U-12 odločila, da do nadaljnjega naših otrok ne bo na treninge,« pojasnjuje mama enega izmed otrok, nato pa so starši poslali dopis z razlogi za izpis otrok na društvo ter v vednost Mestni občini Ljubljana (MOL) in Košarkarski zvezi Slovenije (KZS). Navedli so za tri tipkane strani neprofesionalnega in zavajajočega odnosa društva do otrok in staršev.

Sledil je sestanek Markovičeve s starši, a brez dogovorov, zatem pa odgovor društva, da je »soglasno sprejelo stališče, da ne sprejemamo vaših navedb v dopisu, s katerim utemeljujete zahtevo za izpis otrok iz društva, ker te nimajo opore v dejanskem stanju in obstoječih dejstvih«. Društvo je zapisalo, da sprejema zahtevo za zaključek sodelovanja, da naj starši izpolnijo in podpišejo izstopno izjavo za otroka, morebitne zahteve v zvezi z registracijo igralcev pa bo urejala v skladu s pravilnikom KZS. Starši so 17. aprila pisno prosili Markovičevo za nov sestanek, ki ga je ta potrdila za 22. april, a nato preklicala, starši pa so imeli tudi sestanek na MOL in z županom Zoranom Jankovićem.

Izsilili so le dva sestanka

Ker so starši vztrajali (»Izsilili smo le dva sestanka z Markovičevo – na prvem nas je vrgla ven, na drugem ni povedala nič pametnega in konkretnega,« opisuje ena izmed mam), se je kalvarija nadaljevala. »Mesece nam niso želeli pojasniti, koliko nadomestila bo treba plačati za izpisnice, kdo bo izpisnice podpisal... Ko smo v elektronskem sporočilu zapisali, da bomo 5. junija prišli po izpisnice, je sledil odgovor predsednika Franca Hermana Šimnovca – z žigom, a brez podpisa – da bodo prestope igralcev urejali v skladu z določili registracijskega pravilnika KZS in da naj vse nadaljnje postopke glede prestopa naslovimo pisno na naslov ŠD,« opisuje mama, ki pravi, da je šlo s strani društva (staršem ni želelo pokazati niti statuta) za zavlačevanje, iskanje izgovorov, nagajanje...

»Društvo za otroke ni naredilo nič. Starši smo jih vozili na tekme, kupovali opremo, ob tem redno plačevali članarino in vadnino. Da ne naštevam čudnih zadev, kot so težave s prihodom novega trenerja, nenavadna organizacija in finančna plat turnirja v Beogradu, porazna nastanitev na pripravah v Bohinju, zapleti s slabim igriščem...« našteva mama zadeve v košarkarski šoli pod vodstvom Mojce Markovič, v ŠD pa so v različnih vlogah še njen oče Stane, mama Jožica in brat Aleš. »Ni jim mar niti za otroke niti za šport, le za denar. Gre jim le za 300 evrov nadomestila za vsakega. Poleg sprenevedanj, izmikanj in in laži veliko pove to, da Markovičeva po naših informacijah ni bila niti na enem treningu ali tekmi,« pojasnjuje oče mladega košarkarja.

Brez zdravniškega nadzora

Starši opozarjajo še na nepregledno poslovanje šole (društva), saj za plačane članarine (po 15 evrov na leto) in vadnine (25 evrov na mesec) večinoma niso dobivali računov. »Redno sem plačevala vadnino in članarino, zato sem poslala zahtevek, da želim vse račune od leta 2011 naprej. Jožica Markovič mi je sporočila, da jih bom dobila v osmih dneh in da bi jih lahko dobila že prej, če bi to pač zahtevala. Nisem vedela, da moram za zakonsko določene zadeve posebej prositi in zahtevati,« pravi mama, ki se je – ker v osmih dneh ni dobila nič – obrnila na tržni inšpektorat, nato še na davčno upravo. Čudno je tudi to, da je na nekaterih računih namesto vadnine (ta je zakonsko obdavčena) obračunana rekreacija, ki pa ni obdavčena.

Naslednja težava je izjava o zdravniški primernosti igralcev. Na osnovi pravilnikov KZS mora klub dostaviti pisno izjavo, da bodo v tekmovanju igrali le tisti, ki imajo veljavno zdravniško potrdilo ustrezne zdravstvene ustanove. Izjavo mora podpisati odgovorna oseba kluba, brez nje igralci nimajo pravice nastopa. »Naši otroci niso bili niti enkrat pod zdravniškim nadzorom, prav tako ni bilo nobenega zdravnika v klubu. Zanima me, kje so te pisne izjave in kdo jih je s strani društva podpisal. Če podpisane izjave ne obstajajo, se starši sprašujemo, kako so lahko otroci igrali brez njih,« opozarja mama.

Za nadomestilo 300 evrov

Prejšnji teden se je zadeva z izpisnicami le premaknila. Starši so od upravnega odbora ŠD dobili sporočilo, da jih bodo dobili po plačilu nadomestila za vsakega otroka 300 evrov plus DDV (skupno 366 evrov). »Ko smo prišli v košarkarsko šolo oziroma društvo, takrat je bil moj otrok star osem let, smo podpisali le pristopno izjavo, ne pa pogodbe. Takrat nam nihče ni povedal, da bo treba po tem, ko bo otrok odigral prvo tekmo v tekmovanju in bo pozneje želel prestopiti v drug klub, plačati nadomestilo. Otroke smo vpisali v šport, da bi se dobro počutili in družili, zdaj pa jih moramo odkupiti, da bodo lahko nadaljevali kje drugje. Sramota,« je ogorčen oče, ki pa bo, tako kot drugi, plačal nadomestilo za pot svojega otroka v športno svobodo.

Na vprašanje, zakaj nadomestilo (po podatkih KZS je bilo v letu 2014 opravljenih 46 prestopov mladih, le pri treh pa je bila plačana odškodnina) ni bilo poravnano v vseh primerih ali pa v nobenem, so nam na KZS – tam sicer nimajo organa arbitraže za reševanje sporov ali vsaj mediatorja – pojasnili, da registracijska komisija opravi prestop brez zadržkov v dveh primerih: če klub izda igralcu izpisnico za prestop v drug klub brez obveznosti do kluba, iz katerega odhaja, ali če pride do pisnega dogovora med kluboma. A zaplete se v primeru, ki ga opisuje Anže Blažič, predstavnik za odnose z javnostmi pri KZS: »Če klub igralcu ne želi izdati izpisnice, lahko igralec prestopi v drug klub na osnovi vloženega zahtevka za prestop od kluba, v katerega želi prestopiti. Registracijska komisija najprej preveri pri klubu, iz katerega igralec odhaja, ali ima podpisano pogodbo, in če pogodbe nima podpisane, izračuna nadomestilo – nadomestilo pomeni povračilo finančnih sredstev klubu za vložena sredstva in delo kluba pri vzgoji in razvoju igralca – v skladu z določili registracijskega pravilnika in prestop odobri.«

Vprašanja smo naslovili tudi na Mojco Markovič in ŠD, a smo od društva dobili obvestilo, da posamezni člani ne bodo odgovarjali na vprašanja medijev, zato je odgovore podal kar ŠD (brez podpisnika odgovorov). »Članarine in vadnine so bile plačane na transakcijski račun društva ali pa na blagajni in imajo oziroma so vplačniki prejeli potrdilo o plačilu. Če je kdo pravočasno zahteval ali zaprosil za izdajo računa, ga je kasneje tudi prejel po pošti,« se glasi odgovor ŠD Šentvid – Ljubljana na to, zakaj starši sproti niso dobivali računov, kar je dolžnost društva. Nekonkreten je tudi odgovor na to, ali morajo mladi igralci pred včlanitvijo opraviti zdravniški pregled in kdo iz društva je podpisal potrdilo o zdravniški primernosti: »Pred vpisom morajo starši za svoje otroke pisno potrditi, da so zdravi in sposobni za ustrezno športno dejavnost, za igranje v tekmovanjih pod okriljem KZS pa pri registraciji igralcev na KZS priložimo vsa od KZS zahtevana potrdila.«