»Podjetja se vedno bolj zavedajo, da je vir gospodarske in družbene rasti ter konkurenčnosti neizkoriščeni izobrazbeni in delovni potencial žensk. Tudi prevladujoče neravnovesje med spoloma predstavlja oviro za povečanje konkurenčnosti in maksimiranje inovacijskega potenciala. Raziskave mnogih držav kažejo, da dosegajo podjetja z uravnoteženimi timi boljše rezultate in imajo organizacijsko in poslovno kulturo, ki bolje ustreza sodobnim zahtevam poslovnega okolja. Zato je torej treba bolje izkoristiti potencial žensk in njihovo nadarjenost,« pravi Maja Šoba Tovšak, koordinatorica projekta Dan za punce, ki ga v Sloveniji izvaja Združenje delodajalcev Slovenije.

Dan za punce je vseevropski projekt spodbujanja osnovnošolk 7., 8. in 9. razredov ter dijakinj k vpisu v izobraževanje za naravoslovno-tehniške poklice. V okviru projekta so skušali dekleta z obiski podjetij navdušiti za poklice, kot so varilka, operaterka CNC-stroja, orodjarka, programerka, inženirka fizike, inženirka elektrotehnike ali multimedije. Dekleta se tako v Sloveniji kot drugod po Evropi še vedno pogostokrat odločajo za »stereotipne ženske poklice« ne glede na svoje talente, srčne želje ali pa potrebe na trgu dela. »Za drzne odločitve še niso pripravljena, zato jih je treba sistematično in tudi v okviru šolskih programov spodbujati k razmišljanju o tehniških poklicih,« poudarjajo na ZDS.

Projekt so nedavno zaokrožili s srečanjem z naslovom Dan za punce. Stereotipi so brez veze! Na njih so skozi pripoved Žive Lacko iz podjetja Uniki spoznavali podjetniške izzive deklet na področju IT, priložnosti študija multimedije jim je v pogovoru po skypu predstavila dr. Emilija Stojmenova, zakaj sta vpisali srednjo gradbeno in lesarsko šolo, sta pojasnili Jovana Rakić in Polona Cerar iz Šolskega centra Novo mesto, medtem ko sta mentorja projekta Calypso na Gimnaziji Vič Roka Capudra spremljali Katja Brezovar, ki bo jeseni začela obiskovati strojno fakulteto, in dve leti mlajša Petra Maršič. »Naravoslovni projekti, ki jih imamo na gimnaziji, so me prepričali in v tem res uživam. Zato sem tudi opustila željo izpred nekaj let, da bi bila zdravnica, in sem se vpisala na strojno fakulteto. Verjamem, da mi ne bo žal. Na tej fakulteti imam tudi tri prijateljice, ki so bile letos brucke,« je navdušeno pripovedovala Katja Brezovar.