V podjetju Comtrade, ki v Sloveniji zaposluje skoraj 500 ljudi, je petina redno zaposlenih žensk, od tega je večina inženirk. »To je za IT-panogo kar visok odstotek. Opažamo pa, da se vpis na fakultete za računalništvo in informatiko zmanjšuje, zato načrtno podpiramo projekte, ki spodbujajo zaposlovanje deklet na tem področju,« je pojasnila Maja Majstorović Hajduković, vodja kadrovske službe v podjetju Comtrade.

Lani so v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani razpisali štipendijo in omogočili študij študentki iz Srbije. Spodbujajo sodelovanje deklet tudi na že tradicionalni poletni šoli EdIT, ki se bo odvijala med 7. in 18. julijem. »V skupine enakovredno vključujemo tako dekleta kot fante in zanimivo je, da ravno dekleta po navadi brez zadržkov prevzamejo vlogo neformalnih vodij,« opaža Maja Majstorović Hajduković.

V podjetju sicer delajo pretežno projektno, zato so eden ključnih dejavnikov uspeha timi in sodelovanje med njimi. Vedno znova se potrjuje, da je izjemnega pomena za uspeh tima tudi njegova uravnoteženost po spolu, zato si prizadevajo vključiti čim več deklet v tej pretežno moški panogi. »Ženske imajo povsem drugačen pristop k delu in drugačno energijo, s katero pozitivno vplivajo na ozračje posameznih skupin. Po naših izkušnjah so prednosti žensk predvsem čustvena inteligenca, empatija in intuitivnost. Zelo so usmerjene k uresničevanju zastavljenih ciljev, bolj stremijo k povezovanju idej in timov ter iskanju konsenzov.«

Da dekleta smelo stopajo »na moški teren«, prav tako ugotavlja doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, prodekanka za študentske zadeve na Fakulteti za geodezijo in gradbeništvo v Ljubljani. Na fakulteti izobražujejo za pet poklicev: gradbeni inženir, inženir geodezije, okoljski inženir, inženir stavbarstva in prostorski načrtovalec. Na geodeziji je polovica vseh vpisanih študentov deklet, na preostalih inženirskih programih okoli tretjina, na prostorskem načrtovanju pa jih je celo več kot polovica.

Torej se bo treba navaditi na to, da bomo v gradbenem sektorju srečevali vse več gradbenih inženirk in inženirk stavbarstva, pa tudi geodetk, strojnih tehnic in strojnih inženirk in podobno. Da se vse več deklet vključuje v izobraževanje za naravoslovno-tehniške poklice, je pomembno tudi zato, ker to preprosto zahtevajo spremembe v družbi. »Sposobni moramo biti odgovoriti na globalne izzive podnebnih sprememb, demografskih sprememb in migracij,« poudarja dr. Zavodnik-Lamovškova. jpš