Na zvezi so preverili večletna, javno dostopna poročila o rezultatih analiz o ostankih pesticidov v živilih, tako iz EU kot tudi slovenska.

Rezultati boljši, vzorcev pa manj

V Sloveniji so bili najboljši rezultati pri živilih iz ekološke pridelave, žitih, živilih živalskega izvora ter pri hrani za dojenčke in majhne otroke, saj vzorci niso vsebovali zaznavnih količin ostankov pesticidov.

Pri nas se rezultati sicer izboljšujejo, a se zmanjšuje število vzorcev, opozarja ZPS. V štirih letih je bilo analiziranih največ vzorcev sadja in zelenjave, sledijo žita, okoli 60 je bilo vzorcev živil živalskega izvora in hrane za dojenčke in otroke. Le 20 odstotkov vseh vzorcev so bila predelana živila.

Med živili, ki so vsebovala ostanke pesticidov nad dovoljeno, so bile leta 2012 breskve, kitajsko zelje, solata, koleraba, pomaranče, paprika, pomelo.

Analizirali več kot 14 milijonov posameznih snovi

V EU pa so bili najboljši rezultati pri živilih živalskega izvora (mleko, meso, med, jajca), ekološko pridelanih živilih ter hrani za dojenčke in majhne otroke, saj so v manj kot enem odstotku teh vzorcev našli ostanke pesticidov in še to pod najvišjo mejno vrednostjo v živilu. V EU je bilo okoli 97,5 odstotka vzorcev skladnih z zakonodajo.

»Pregledali smo rezultate opravljenih analiz za leti 2009 in 2010, ki so tudi zadnji dostopni, objavljeni v lanskem letu. V tem obdobju so države, članice EU, pa tudi Islandija in Liechtenstein, analizirale skupaj preko 140.000 vzorcev, podrobno so pregledali okoli 300 različnih vrst živil oziroma hrane in analizirali več kot 14 milijonov posameznih snovi,« je izpostavila Marjana Peterman iz ZPS.

Največ ostankov v citrusih in jagodah

Največ ostankov pesticidov so našli v citrusih in jagodah, po podatkih zbranih v letu 2009 izstopajo še grozdje in paprike, v letu 2010 pa jetra. Vendar je bila vsebnost ostankov pesticidov pod najvišjo določeno mejo.

Med živili, pri katerih je bila vsebnost ostankov pesticidov večja od dovoljene, pa so bili leta 2009 namizno grozdje, paprika, jajčevci, grah, žito, maslo, cvetača, banane, kokošja jajca, leta 2010 pa oves, solata, jagode, breskve, jabolka, hruške, paradižnik, por, glavnato zelje, rž.

ZPS za manj pesticidov v hrani svetuje čim bolj pestro prehranjevanje in naj potrošniki ne uživajo vsak dan enakih živil. Čim večkrat naj si potrošniki privoščijo živila iz ekološke pridelave, kupujejo naj sadje in zelenjavo slovenskega porekla, saj podatki kažejo, da sadje in zelenjava, pridelana v Sloveniji, vsebujeta manj ostankov pesticidov kot tista, ki prihajata od drugje (tudi iz EU).