Za napako se opravičujem.

ALEŠ GAUBE, novinar Dnevnika