Gradnja remize za tramvaj

Ljubljana, 22. junija. Kmetje pravijo, da je najprej potreben hlev, potem šele konj; hlev lahko stoji brez konja, dočim je konju brez hleva težje.

Pri nas pa še nekaj časa na vso paro in sapo napredujemo, v Ljubljani v prvi vrsti, da bo nas kar lastni napredek prekosil. Doslej sicer ni bilo hujšega, kakor da se je novi tramvaj prej »izlegel« kakor je zraslo njegovo »stanovanje«.

S tramvajem je namreč tako, da ni zadovoljen samo s cesto za izprehode, temveč mora imeti tudi remizo za počitek ter boljše čase, skratka, konj mora imeti hlev. Nekateri pravijo, da imamo remizo, ter se čudijo, zakaj ni stara remiza dobra za novi tramvaj. Zato je treba povedati, da osel in slon ne moreta imeti enakih hlevov, kakor tudi želodova čepica ni dovolj velika za moško pokrivalo. Stara remiza je mnogo premajhna po razširjenju tramvajskega omrežja, ne more več sprejeti pod streho nobenega voza. (…)

Ne pomaga torej nič drugega kakor zgraditi novo remizo. Seveda jo že grade, o čemur se je že precej govorilo, vendar je treba še to in ono pripomniti od časa do časa.

(…) Z gradnjo so začeli aprila, ker je bilo prej vreme neugodno, sicer bi se pa morala dela pričeti že februarja, dne 15. t. m., bi morala biti remiza že pod streho. Zazidana ploskev meri 3400 kvadr. metrov, kar nam dovolj jasno priča, kako ogromno je poslopje. Zato je tudi delo ogromno in bi bil naravnost rekord, če bi bila stavba že junija pod streho. Termin je podaljšan do 1. julija. (…) To je preogromno dela za teh par dni. V osmih dneh tudi ni beton dovolj trd, da bi lahko odstranili opaž ter ga prestavili naprej. (…)

Grade z mrzlično naglico, sleherni stosedemdesetih delavcev je na svojem mestu, stroji se vrte neprenehoma – toda čudežev ne morejo delati. Seveda, tramvaj nima prenočišča ter novi vozovi prenočujejo kar na progi, v Šiški pri mitnici, ter ne morejo več čakati. Zgraditi remizo v tako kratkem času pa ni šala. Najmanj za podjetje, če bo moralo plačevati penale, ako prekorači termin.

Slovenski narod, 22. junija 1931

Slovesna otvoritev tramvajske proge na Vič

Ljubljana, 25. junija. Včeraj so prispeli iz Broda še ostali naročeni vozovi. Špedicijska tvrdka Turk je prevzela tudi ta transport in je vseh pet novih voz že včeraj spravila na tir cestne železnice. Zadnji voz je stekel po tiru okrog 20. Vse vozove so prepeljali v remizo.

Ker je v soboto zvečer že otvoritev proge na Vič, so davi že na vse zgodaj preizkušali vozove na novi progi. Včeraj so namreč Siemensovi tehnični delavci na progi proti Viču izvršili zadnja dela in v Selenburgovi ulici spojili žico viške proge s šišensko. Poizkusne vožnje so na vsej progi do Viča prav dobro uspele, samo ponekod bo treba žico oziroma vod za malenkost prepeti. (…) Na viški progi so bile iz tehničnih ozirov in glede na splošno varnost potrebne posebne priprave. Tako so na močnih žicah nad progo pred uvozom v Gradišče pri Lukmanovi hiši in na ovinku Rimska cesta Gradišče montirani žarometi, ki bodo dajali signale, če je proga odprta ali zaprta. Vozniki na tem ovinku in v Gradišču namreč ne morejo opaziti, če je proga prosta in če na njej slučajno ne vozi tramvaj z nasprotne strani. Na to ga bo opozorilo svetlikanje žarometa. (...)

Slovenski narod, 25. junija 1931

ŠIŠKA – LJUBLJANA – VIČ

(…) Ker je bila stara remiza premajhna in na starem mestu ob Zaloški cesti ni prostora za razširjenje, je bilo treba zgraditi novo večjo remizo. V to svrho se je nakupil svet v Zg. Šiški ob Celovški cesti in poverila zgradba remize tvrdki inž. Tavčar &. drug v Ljubljani. Dela pri remizi sedaj naglo napredujejo in bo v par tednih popolnoma dogotovljena. (…) Frekvenco na stari progi od početka do danes in na novi progi v Šiški kažejo naslednje številke:

1. 1901 se je prevozilo 326.000 potnikov, (…) l. 1930 3,173.000.

Leta 1930. se je prevozilo torej povprečno vsak dan 8700 oseb, danes pa se jih prevozi na stari progi in na progi v Šiško vsak dan že 14.500 oseb. (…) Te številke same dovolj jasno govore, kako neumestne so bile vse javne kritike nove tramvajske tarife. (…) Cestna železnica ima sedaj skupno 24 motornih voz, 14 starih in 10 novih, ter 4 priklopne vozove. Število vseh nameščencev je v zadnjih mesecih naraslo od 101 na 140. (…)

Slovenski narod, 27. junija 1931

Postajališča tramvaja

Pišejo nam: Občinstvo je splošno pričakovalo, da bo uprava cestne železnice odredila, da se bo tramvaj na novi progi glavna pošta-Vič ustavljal pred Kazino in pred dramskim gledališčem. Uprava pa te želje občinstva ni uvaževala, marveč je dekretirala postajališče pred nunsko cerkvijo. Zakaj, nam ni znano, mislimo pa, da je ta ukrep zgrešen. Naj se ne ugovarja, da je razdalja med pošto in Kazino premajhna in da zaradi tega ne kaže tu napraviti postajališča! Ali je razdalja med kolodvorom in Gospodarsko zvezo in med Gospodarsko zvezo in kavarno »Evropo« večja kakor tu? Stavimo, da ne. In vendar sta tu kar dve postajališči! (...) Zato prosimo, da se opusti postajališče pred nunsko cerkvijo, ki nima praktičnega pomena, in naj se vzpostavita postajališči pred Kazino in dramskim gledališčem. Prepričani smo, da bo uprava cestne železnice ustregla tej, s stvarnimi razlogi podprti želji večine ljubljanskega prebivalstva!

Slovenski narod, 1. julija 1931