»Rezultati raziskave so pokazali, da ima slovenska blogosfera še veliko prostora za razvoj, predvsem na področju sodelovanja med podjetji in blogerji. Če so, na primer, podjetja v Sloveniji vsaj enkrat navezala stik z 48 odstotki blogerjev, je v večini drugih opazovanih državah ta odstotek vsaj 80,« je dejal Matjaž Klipšteter, direktor agencije Taktik. »Dobri blogerji, enako kakor mediji, svojo prepoznavnost in verodostojnost, razvijajo skozi vsebino. Zato si želijo, da se najprej vprašamo, ali naše vsebine, ki jim jih želimo posredovati, sploh ustrezajo blogu.«

Raziskava, ki jo izvedla agencija Taktik, je sicer pokazala, da v Sloveniji s pisanjem spletnih dnevnikov oziroma bloganjem denar služi 19 odstotkov blogerjev, medtem ko je na Finskem in v Španiji takšnih blogerjev več kot 70 odstotkov, so v agenciji zapisali v sporočilu ta javnost.

Slovenski blogerji pišejo že dlje kot evropsko povprečje

V Sloveniji blogerji pišejo blog v povprečju dlje časa (4,9 let), kot to počno v drugih evropskih državah (štiri leta). Ob tem so slovenski blogerji v povprečju mlajši (31,8 let) od blogerjev v ostalih evropskih državah (37 let). Slovenska blogosfera pa se od drugih razlikuje tudi po tem, da je v njej več moških (55,2 odstotka), medtem ko v povprečju v evropskih držav prevladujejo ženske (67,2 odstotka).

Raziskava je preverila tudi odnose in sodelovanje med klasičnimi mediji in blogerji. Pokazala je, da so klasični mediji že navezali stik z 51,6 odstotka slovenskih blogerjev, ker jih je zanimalo mnenje blogerja o določeni temi ali pa so jim ponujali sodelovanje.

Stališča blogerjev glede odnosa med njimi in novinarji pa so po Klipšteterjevi oceni precej različna. Dobra polovica blogerjev v raziskavi je odgovorila, da bi bloge lahko opisali kot alternativo poročanju klasičnih medijev, 41 odstotkov jih meni, da bi bloge morali vključiti v razvid medijev, 62 odstotkov vprašanih pa bloge uvršča med splošne medije.

Najpogostejša tema je tehnologija

Blogi za razliko od tradicionalnih medijev običajno pokrivajo ožje tematsko področje. Najpogostejša tema slovenskih blogov je tehnologija, medtem ko je v povprečju evropskih blogov ta šele na sedmem mestu. V evropskem merilu prevladujejo moda, stil in oblačila, sledijo lepota ter hrana in pijača.

Obisk slovenskih blogov v povprečju dosega 6750 ogledov mesečno, pri čemer ima 21 odstotkov blogov manj kot 500 ogledov mesečno. Povprečje za sodelujoče evropske države znaša 32.105 ogledov mesečno in 25 odstotkov blogov z manj kot 500 ogledi mesečno.

V spletni raziskavi Blogbarometer 2014 je sodelovalo 1360 blogerjev iz 11 držav in regij, od tega 149 slovenskih.