Ugodna gibanja na sekundarnem trgu državnega dolga se nadaljujejo tudi za slovenske obveznice. Donos na obveznice z dospelostjo septembra 2024 je bil na elektronski borzi MTS v petek le še 2,96 odstotka, s tem pa je znašal pribitek na referenčne nemške državne obveznice le 1,61 odstotne točke. Ugodne razmere so začela izkoriščati nekatera večja slovenska podjetja, saj priložnosti za poceni zadolževanje na mednarodnih finančnih trgih ne gre zamuditi. Naftni trgovec Petrol je izdajo petletnih obveznic v višini 265 milijonov evrov zaupal ameriški investicijski banki JP Morgan Chase. Zanimanja naj bi bilo precej, saj je povpraševanje kar štirikrat presegalo ponudbo, okvirno določeno 3,75-odstotno letno obrestno mero pa so posledično znižali na 3,4 odstotka. Ta je precej nižja od v preteklosti doma izdanih obveznic s šestodstotno obrestno mero. Del 265 milijonov evrov bo Petrol namenil odplačilu obveznic, ki jih je izdal v letu 2009 in zapadejo v plačilo v prihodnjih dneh, del pa bo namenjen za odplačilo posojil in s tem sprostitev svojega kreditnega potenciala pri bankah. Tudi Nova Ljubljanska banka (NLB) pripravlja predstavitev vlagateljem po Evropi. Če bo izdaja prednostnih nezavarovanih obveznic uspešna, bo to prva takšna izdaja na mednarodnih finančnih trgih, saj je NLB do sedaj do sredstev prišla le z državnim jamstvom. Sredstva, zbrana z izdajo obveznic, bi banka namenila splošnemu financiranju banke, razpršitvi virov financiranja in nadomestitvi nekaterih dražjih finančnih virov.

Ekspanzivna monetarna politika Evropske centralne banke z velikimi količinami poceni denarja niža obresti na državne obveznice, zaradi česar marsikateri vlagatelji iščejo donosnejše naložbe (»searching for yield«). Proces se utegne še nadaljevati do konca leta 2014 in tudi v začetku leta 2015. Čeprav razvita gospodarstva okrevajo, bodo kratkoročne obrestne mere prikovane blizu ničle do konca leta 2014, saj so inflacijska pričakovanja nizka, strukturne težave visoke brezposelnosti pa še vedno ostajajo. Upajmo, da bodo trenutne razmere izkoristila še nekatera druga slovenska podjetja.