Za prvo linijo semenskega kapitala je na voljo milijon evrov, posojilo pa naj bi dobilo do 20 podjetij, ki so mlajša od treh let, vsaj eden od družbenikov podjetja mora biti tudi zaposlen. Ocenjevali bodo ekipo, njeno usmerjenost, ustreznost in inovativnost ter velikost trga, priporočljivo pa je, da s podjetjem že sodeluje tudi zasebni investitor, kar pa ni pogoj.

Podjetja, ki so že šla uspešno skozi začetno razvojno fazo, pa bodo lahko v sklopu druge linije semenskega kapitala, ki naj bi bila razpisana v začetku julija, dobila po 200.000 evrov kapitalskega vložka, vendar pod pogojem, da imajo poslovnega partnerja, poslovnega angela ali drugačnega investitorja, ki bo tudi pripravljen vložiti del denarja, in sicer vsaj v višini 40.000 evrov.

Ta vložek naj bi podjetjem omogočil lažjo pripravo in dejanski vstop na globalni trg, kar bi jih že naredilo zanimivejše tudi za tvegani kapital in vložke do 1,5 milijona evrov. Objava druge linije je poznejša zato, ker mora SPS počakati na objavo novih pravil državnih pomoči na ravni Evrope, je pojasnila Simona Grobelnik, odgovorna za sektor podpornih storitev na SPS.

Maja Tomanič Vidovič, direktorica SPS, je ob tem izpostavila, da so v SPS ta finančni mehanizem tesno povezali z akterji v obstoječem podjetniškem podpornem okolju, kar pomeni, da bodo zagonska podjetja vključena tudi v start up šolo, ki bo potekala tako v tehnoloških parkih kot inkubatorjih, vsako podjetje pa bo dobilo tudi mentorja, ki ima bogate podjetniške izkušnje. Pripravljali bodo tudi »demo day«, na katerem se bodo podjetniki predstavljali potencialnim investitorjem, in start up vikende.

Z linijo semenskega kapitala zapolnjujejo vrzel med start up subvencijami in vložki družb tveganega kapitala, zagonska podjetja pa naj bi tudi na tak način pripravili, da bodo bolj zanimiva za družbe tveganega kapitala (DTK). Naložbeno obdobje za DTK se konča v letu 2015, do zdaj pa so DTK za naložbe v 19 projektov porabile dobrih 18 milijonov evrov. V zaključni fazi so še štiri naložbe v višini slabih pet milijonov evrov, do konca leta pa naj bi izpeljali še štiri. jpš