2. Dolgoročna fiskalna stabilnost, omejitev izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva.

3. Sklenitev socialnega sporazuma, ki bo prek gibanja plač spodbujal konkurenčnost, domače povpraševanje in ustvarjanje delovnih mest.

4. Sanacija bank, določiti bolj jasno vlogo DUTB, prodaja bank NKBM in Abanke Vipa.

5. Nadaljevanje privatizacije, sprejetje strategije SDH.

6. Prestrukturiranje podjetij in prilagoditev insolvenčne zakonodaje.

7. Odprava poslovnih ovir in spodbujanje tujih vlaganj.

8. Sprejetje učinkovitih ukrepov za boj proti korupciji.