Tržaško knjižno središče naj bi zapolnilo praznino, ki je nastala po letošnjem zaprtju edine slovenske knjigarne v Trstu, trenutno pa potekajo pogovori o ureditvi ustreznega prostora zanj. Središče naj bi začelo delovati najpozneje novembra, čeprav si bodo prizadevali, da bi vrata odprlo že prej, poleg opravljanja funkcije knjigarne pa naj bi postalo tudi pomembno kulturno stičišče.nr