Čeprav se je rok za oddajo načrta za finančno prestrukturiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) že iztekel, je NLB, banka upnica, ki je sama predlagala delno prisilno poravnavo družbe, sodišču predlagala podaljšanje roka za dva meseca. V družbi so sicer načrt prestrukturiranja že pripravili in ga sproti usklajevali z upniškim odborom, vendar si bodo v NLB vzeli še čas za podroben pregled programa, je pojasnil Bojan Jelen, direktor RTH.

Premoženja je skoraj trikrat več kot obveznosti

V RTH so tako opravili cenitev premoženja in predlog za reprogramiranje odplačevanja kreditov, ki skupaj z obrestmi znašajo 14,6 milijona evrov. Celotno premoženje je ocenjeno na 43 milijonov evrov, pri čemer je največ vredno nepremičninsko hčerinsko podjetje Spekter, ocenjeno na 26,7 milijona evrov, na 1,1 milijona evrov je ocenjena hčerinska družba M&P, zemljišča in zgradbe so ocenili na 6,5 milijona evrov, opremo pa na 7,6 milijona evrov. Preostali del predstavljajo še terjatve do dobaviteljev, ki jih je za 1,2 milijona evrov, ter nekaj zalog in kratkoročnih finančnih naložb.

Ker je premoženja bistveno več, kot imajo obveznosti – teh je bilo konec maja za 16 milijonov evrov – z novelo zakona o postopnem zapiranju RTH pa bodo v letih 2016, 2017 in 2018 pridobili še dobrih 45 milijonov evrov iz državnega proračuna, je bila zato smiselna poteza reprogramiranje kreditov, pravi Jelen. V načrtu finančnega prestrukturiranja družbe so tako predvideli, da bodo 14 odstotkov kreditov poplačali ob koncu prihodnjega leta, preostali del pa enakomerno v letih 2016, 2017 in 2018, pri čemer so banke upnice zahtevale jamstvo v obliki premoženja družbe. So se pa dogovorili, da lahko odprodajo premoženje v višini 8 milijonov evrov, ki jih poleg petih milijonov evrov iz državne blagajne še potrebujejo za poslovanje v tem in prihodnjem letu, je pojasnil direktor RTH. Povedal je še, da so zaradi podaljšanja roka oddaje načrta finančnega prestrukturiranja družbe posebej pripravili še predlog za predčasno odprodajo premoženja, med drugim tudi Spektrovih stanovanj, s čimer bodo zagotovili sredstva za poplačilo dobaviteljev in poslovanje v zadnjih treh mesecih leta.

Predčasne upokojitve

Koliko bodo še (po)rabili v tem letu, ko imajo sicer na voljo 9 milijonov evrov proračunskih sredstev, pa trenutno še ni jasno, saj bodo stroški odvisni tudi od današnjega glasovanja v državnem zboru o možnosti predčasnega upokojevanja rudarjev pod posebnimi pogoji. Če bo državni zbor potrdil spremembo zakona o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije, bodo namreč do poklicne pokojnine upravičeni vsi, ki so bili v rudniku neprekinjeno zaposleni med 1. januarjem 2001 in 31. decembrom 2013 in so do zaprtja rudnika dopolnili najmanj 49 let. A se bodo morali v primeru upokojitve odpovedati odpravninam.

Do konca zapiranja rudnika leta 2018 bi poklicno upokojitev lahko izbralo 158 zaposlenih. Letos bi jih to pravico lahko uveljavilo 37. Skupaj to za družbo v letih od 2014 do konca 2018 pomeni med 4,2 in 6,3 milijona evrov manj obveznosti, je pojasnil Jelen.