Kljub pripombam Četrtne skupnosti Šiška, okoljevarstvenega društva Alpe Adria Green, nadzornega odbora soseske Mostec, posameznih občanov in opozicijskih mestnih svetnikov je večina v ljubljanskem mestnem svetu potrdila sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za sosesko Koseze, ki dovoljuje gradnjo manjše soseske s sedmimi eno- in dvostanovanjskimi hišami.

Gradila bosta lahko Ilievski in Magnifico

Med lastniki, ki bodo lahko gradili na zemljiščih, ki v naravi predstavljajo travnike, sta tudi glasbenik Robert Pešut - Magnifico in košarkar Vlado Ilievski. Slednja sta skupaj s poslovnežem Petrom Selakovičem lastnika ene izmed parcel, na kateri bodo lahko zgradili tri objekte.

Ker je Pešut v preteklosti kandidiral na Listi Zorana Jankovića in je bil eden izmed 26 znanih Slovencev, ki so ga pred predčasnimi volitvami leta 2011 nagovarjali, naj kandidira, je opozicijska SDS mestni upravi očitala, da ne sledi javnemu interesu, temveč interesom županovih podpornikov.

To dodatno podžiga dejstvo, da je Ilievski zet enega od Jankovićevih zdaj že nekdanjih svetnikov Petra Vilfana. Spomnimo, ta je kot mestni svetnik odstopil februarja letos. Sporno pa je tudi dejstvo, da je trojica zgoraj navedeno zemljišče v Kosezah kupila leta 2009, le nekaj mesecev preden mu je občina s sprejemom občinskega prostorskega načrta namembnost spremenila v zazidljivo.

Nasprotnike moti pozidava zelenice

Nasprotnike omenjenega prostorskega načrta moti tudi, da dovoljuje pozidavo za občane dragocene zelene površine v Kosezah. Pozidava travnika naj bi po besedah mestne opozicije degradirala okolje v Šiški, zato je Mojca Škrinjar (SDS) občane pozvala, naj se uprejo gradnji. Tomaž Ogrin (Zeleni Slovenije) pa je Pešuta na seji mestnega sveta celo pozval, naj usliši krajane, ki želijo obdržati travnik, in naj gradi kje drugje. »Gradbenih jam je v Šiški, kolikor hoče. Lahko celo prenovi Hotel Bellevue in tam živi,« se je nagovoru glasbenika pridružila Škrinjarjeva.

Opozicijski svetniki so se obregnili tudi ob strokovnost pripravljenega odloka in mu očitali različne pomanjkljivosti. Anže Logar (SDS) je celo izzval podžupana Janeza Koželja, naj ta projekt podpre z vsem svojim strokovnim znanjem, a se Koželj na to provokacijo ni odzval.

Ob tem ne gre pozabiti, da odbor za urejanje prostora in urbanizem, ki mu predseduje ravno Koželj, ni podprl prvega dopolnjenega osnutka prostorskega akta za koseško sosesko. Tudi popravljeni dopolnjeni osnutek odboru ni ugajal, vendar ker soglasje odbora ni bilo nujno za nadaljevanje postopka, je mestna uprava pripravljeni odlok posredovala v nadaljnjo obravnavo. Dokument na poti od dopolnjenega osnutka do predloga sicer ni doživel večjih sprememb, ključna je ta, da je mestna uprava za en meter znižala dovoljeno višino predvidenih zgradb. Takšen predlog je sedemčlanski odbor za urbanizem potrdil s štirimi glasovi za in dvema proti.

Pozivi k umiku točke so bili neuspešni

Mestni odbor SDS je Jankoviću na svoji spletni strani očital še, da nepremišljeno hiti s sprejemanjem tega odloka, da pred koncem mandata izkoristi večino v mestnem svetu oziroma svoj »molčeči glasovalni stroj«, kot so Jankovićeve svetnike poimenovali v SDS. Tako Mirko Brnič Jager (SDS) kot tudi Ogrin sta pozivala k umiku odloka oziroma k prekinitvi obravnave te teme, a njuna predloga nista dobila zadostne podpore v mestnem svetu.