Ob koncu so potrdili ustreznost pogodbe SZS z ekipo Tine Maze (nekatera določila, tudi finančna, so tajna), saj je po navedbah Enza Smrekarja, predsednika SZS, zveza zaradi izjemnih dosežkov Mazejeve ogromno dobila. Jurij Žurej, direktor SZS, je dodal, da je sodelovanje potekalo tudi na drugih področjih in je pri pogajanjih z opremljevalcem z oblačili SZS kontakte in stike vzpostavil Andrea Massi, vodja ekipe Mazejeve.

Pred skupščino so obravnavali letno poročilo in poslovni načrt SZS. Revizorska hiša KPMG je mnenje o poslovanju SZS v letu 2013 zavrnila, med drugim, ker ni bilo evidence vseh pogodb, obenem pa ni bilo mogoče ugotoviti vseh potrebnih dejavnikov zaradi številnih zamenjav vodstva in zaposlenih ter prenos računovodstva iz zveze na ustrezen servis. Tako ta čas tudi ni mogoče nedvoumno ugotoviti vseh finančnih postavk.

"To ni dobra popotnica za skupščino in bomo morali bolje urediti naše poslovanje ... Sam pa bom ustavil vsa izplačila, če bo prišlo do prekoračitev izplačil glede na plane posamezne panoge. Ne more se dogajati, da novo sezono začnemo z negativnim stanjem in potem ob koncu leta rešujemo težave s premostitvenimi posojili," je zatrdil Smrekar, ki je predsednik SZS od januarja letos. Zveza ima ob dolgovih in posojilih iz preteklih let že sedaj na voljo manj denarja glede na lansko leto, zato bodo morale posamezne panoge prilagoditi izdatke.

Vzhodna regija se je pritožila na postopek izbora Vlada Makuca za v. d. vodje alpskih disciplin; tega so na dopisni seji alpinci izbrali 2. junija. Po prekinitvi sodelovanja z Dušanom Blažičem je Makuca predlagal Dušan Gorišek, predsednik odbora za alpsko smučanje. Gorišek je bil na to mesto imenovan po skoraj treh mesecih zapletov. "Postopek volitev ni bil izveden tako, da bi bilo nedvoumno jasno, kdo za zboru glasuje po elektronski pošti, tudi akti ne predvidevajo imenovanje v. d. vodje," je nekaj spornih stvari navedel Žurej.

Makuc je bil v minuli sezoni vodja mladinskega in otroškega pogona, na tem mestu naj bi ostal tudi v naslednji sezoni. V pritožbi in na seji se je izpostavilo tudi vprašanje o združljivosti obeh Makučevih funkcij, saj ga kot vodjo naraščaja v okviru panožnih športnih šol plačuje ministrstvo, pristojno za šport. Člani IO so razveljavili dopisne volitve in bodo morali o Makučevem imenovanju odločati na zboru alpskih disciplin v sredo. "Le tako se bo, glede na razdeljenost v panogi, dobilo nedvoumno legitimno odločitev," je navedel Smrekar.

Tomaž Verdnik je bil na IO potrjen za vodjo zbora za skoke in nordijsko kombinacijo, Tomaž Šušteršič za biatlon, Urban Simčič za telemark, ostale vodje pa bodo posamezne panoge še potrjevale.

Obravnavali so tudi predlog začetka kandidature Pokljuke za svetovno prvenstvo 2020-2021 in uvedbo postopka s potrdili. To še ne pomeni, da bo Pokljuka sploh kandidirala, v letu dni pa naj bi pregledali vsa vprašanja, ki bi bila povezana s poznejšo odločitvijo.