Stric o pridnem nečaku

»Upam, da bo nakup tudi izpeljan, potem bomo krajani dom obnovili in v njem uredili prostore za različne dejavnosti,« je prepričan svetnik SLS Alojzij Ješe, ki je v preteklih letih za kraje ob Savi pridobil veliko denarja. Precej od tega gre za vzdrževanje cest, zimsko službo in podobno. Krajevna skupnost del ne oddaja prek posebnih javnih razpisov, glavni izvajalec pa je podjetje Ješe M., d. o. o., ki ga vodi svetnikov nečak Miha Ješe. Njegovo podjetje je namreč v zadnjih sedmih letih od KS Mavčiče prejelo skoraj 170.000 evrov. Da stric in nečak živita v vasi Jama, je le še dodaten razlog, da so tudi predsednika KS že obkladali z očitki o »družinskem poslu«. »Res gre to komu v nos, a trdim, da so dela opravljena odlično in poceni, kolikor se le da. Kot domačin namreč pozna okolje, je učinkovit pozimi pri pluženju in tudi nasploh,« je dejal Alojzij Ješe. Ko smo ga povprašali, ali je preveril, če gre res za najcenejšega izvajalca, ko pa ni razpisov, je potrdil svoje prepričanje, da njegov nečak dela za skupno korist.

Nečak tudi za občino

Toda podjetje Ješe M., d. o. o., ni uspešno samo pri delih, kjer pač odloča neposredno predsednik krajevne skupnosti oziroma stric in kjer je poznavanje lokalih cest in dvorišč res prednost. Isto podjetje dobesedno cveti tudi v poslih z občino Kranj, kjer pridobiva posle skladno z vsemi predpisi, in to posebej uspešno, odkar je direktorjev stric mestni svetnik. Od ustanovitve podjetja je namreč v treh letih opravil skupaj za občino manj poslov (večinoma gradbeništvo) kot pa v prvem letu sedanje županove koalicije, ki jo tvori tudi SLS strica Alojzija. Skupaj je z občino zaslužil več kot 620.000 evrov, dve tretjini v treh letih oblasti Mohorja Bogataja. Podjetje ima od leta 2007, takoj v prvem letu delovanja pa je že delal za občino in krajevno skupnost, ki sta do zdaj v prihodkih gradbenika iz Mavčič predstavljali okoli polovico vseh zaslužkov.

Vpliva lokalnega politika na posle njegovega nečaka ne moremo jasno opredeliti, še manj dokazati. Mestni svetnik in krajevni veljak Alojzij Ješe nam je zatrdil, da je tako sodelovanje v skupno dobro, vsi postopki pa zakoniti. Priznal pa je, da je »nerodno«, ker pač gre za sorodstvene povezave.