Pozneje se je izkazalo, da so se cene za material res spremenile in podjetje je predlagalo, da zaradi tega plačamo za 20 odstotkov višjo ceno (torej 2400 evrov). To se nam ne zdi prav. Sprašujemo, ali je podjetje upravičeno zahtevati višjo ceno.

Odgovor: Načelno ne. Če ste se z gradbenim podjetjem dogovorili, da se cena za izvedeno delo v nobenem primeru ne bo spreminjala, izvajalec za svoje delo ni upravičen zahtevati višje cene. Vendar pa tako pravico ima, če se izkaže, da so se cene za elemente zvišale toliko, da bi morala biti cena za izvedena dela za več kot 10 odstotkov višja (torej v vašem primeru več kot 2200 evrov).

Vendar pa ima v tem primeru izvajalec pravico zahtevati le razliko v ceni, ki presega 10 odstotkov, torej razliko v ceni, ki je višja od 2200 evrov. Izvajalec bi torej lahko zahteval višjo ceno le pod pogojem, če bi dokazal, da so se cene za elemente spremenile za toliko, da bi morala biti cena za delo višja od 2200 evrov, pa še tedaj bi lahko zahteval samo razliko v ceni od 2200 evrov navzgor.

Vprašanje: Pri gradnji hiše sva se z izvajalcem dogovorila za uporabo posebnih gradbenih uzanc. Izvajalec se je nedavno oglasil pri meni in me obvestil, da bo prisiljen nekoliko povišati ceno svoje storitve zaradi povišanja življenjskih stroškov. Mene pa zanima, ali lahko višji življenjski stroški sploh vplivajo na spremembo pogodbeno dogovorjene cene. Ali ni to nekoliko nenavadno?

Odgovor: V skladu s posebnimi gradbenimi uzancami ima vsak pogodbenik pravico zahtevati spremembo pogodbene cene, in sicer v primeru, da nastopijo izredni dogodki, ki vplivajo na njeno višino. Izredni dogodki pa so okoliščine, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ob nastanku pa se jim ne ogniti niti odvrniti njihovega učinka. V skladu s posebnimi gradbenimi uzanci štejejo za izredne dogodke zlasti ukrepi, določeni z akti pristojnih organov, spremembe cen za material in za storitve drugih na trgu, pogoji za izvajanje del v zemlji ali v vodi, ki niso bila predvidena s tehnično dokumentacijo, pa tudi sprememba življenjskih stroškov. Sprememba pogodbene cene zaradi porasta življenjskih stroškov se lahko zahteva, če se življenjski stroški spremenijo za več kot 5 odstotkov, pri čemer se ta sprememba ugotavlja po podatkih zavoda za statistiko.

Sprememba življenjskih stroškov torej lahko vpliva na spremembo dogovorjene cene, a le, če se ti spremenijo za več kot 5 odstotkov. Svetujem vam, da se glede višine spremembe življenjskih stroškov pozanimate na zavodu za statistiko.

Mag. Boštjan J. Turk