»Volkov je preveč!« je odločen Jure Zidar, ki so mu te z zakonom zaščitene zveri v začetku maja že ubile eno od krav. Zidar, ki je po dogodku poklical Marijo Markeš iz sektorja za ohranjanje narave na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, je razočaran. »Nič se ne da narediti,« je označil bistvo pogovora in dodal, da država veliko pričakuje od kmetov, malo ali nič pa ne naredi sama. »Vse, kar naredi država, je to, da predpisuje, kaj vse moramo narediti mi,« je komentiral novosti glede postavitve nočnih visokih električnih ograj in dodal, da z 29 evri, kolikor kmetje dobijo za hektar varovanega travnika, še zdaleč ne pokrije stroškov materiala. Pa tudi odškodnine so po mnenju večine kmetov prenizke. »Za prvo kravo sem podpisal zapisnik, potem pa dobil le 625 evrov. Zdaj, ko so mi volkovi raztrgali že drugo, se nisem strinjal. Zahteval sem uradnega cenilca, ki bo ocenil, koliko je bila vredna moja žival,« je odločen Zidar.

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje menijo, da uvedba posebnih ukrepov ni potrebna. Volkovi so z zakonom zaščitene zveri oziroma vrsta, ki jo je treba strogo varovati. Sodraškemu županu Blažu Milavcu, ki je ministrstvo pozval k ukrepanju, je generalna direktorica direktorata za okolje Tanja Bolte odpisala, da sicer razume njegovo skrb, da pa spremljajo stanje glede velikih zveri in da »v tem trenutku ni zaznati izrednega povečanja škodnih dogodkov«. »V primeru resnih težav z velikimi zvermi lahko vedno pokličete tudi intervencijsko skupino.« Na ministrstvu sicer menijo, da je v bližini Sodražice plenil goteniški trop.

A dr. Ivan Kos z biotehniške fakultete, ki poudarja, da volkovi so in še kdaj bodo napadali domače živali, ne pa tudi človeka, odgovarja, da se goteniški trop ne zadržuje na območju Sodražice. »Živali, o katerih govorite, najverjetneje prihajajo iz menešijskega tropa ali tropa »Snježnik«. Območje teritorija si volkovi izbirajo v odvisnosti od različnih dejavnikov. Najpomembnejši je prazen, z volkovi nezaseden prostor,« pojasnjuje dr. Kos in dodaja, da sta med pomembnimi dejavniki tudi razpoložljiva hrana ter za kotenje primeren prostor. Glede dogodkov na Travni gori pa je povedal: »Napad na telice na Travni gori nima nobene povezave s številom. Do tega primera bi prišlo, če bi bil v Sloveniji le ta trop z nekaj živalmi. Res pa je, da nas večina v projektni skupini SloWolf meni, da je delna regulacija volčje populacije smiselna predvsem z vidika dojemanja ljudi.«

Kmetje in sodraški župan pa so prepričani, da je ravno odstrel eden od nujnih ukrepov. »Težave bi lahko zelo hitro rešili, in sicer z uvedbo mrhovišč in odstrelom,« je odločen Jure Zidar. Kmete in prestrašene občane Sodražice podpira tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. »Treba je ukrepati!« pravi Cvetko Zupančič, predsednik KGZS, in opozarja, da bodo kmetje, če država ne bo ukrepala, začeli opuščati kmetijsko dejavnost. Ker okoljski minister za letos ni odobril nobenega odstrela, je že slišati tudi namigovanja, da bodo kmetje stvari vzeli v svoje roke.