Dobičkonosno poslovanje je predvsem posledica metod dela Doklove, ki jih je socialna inšpektorica slikovito opisala kot nedovoljeni eksperiment. Poenostavljeno povedano, v enotah ptujskega doma ne poznajo delitve dela, kot jo določajo pravilniki in zakonodaja, temveč v njih vsi zaposleni delajo skoraj vse. Zato je bilo možno, da so imeli ptujski dom in njegove enote bistveno manj zaposlenih in posledično nižje stroške dela.

Pristojna državna oblast ni ugovarjala tem metodam, dokler ni te prakse razgalil izredni inšpekcijski nadzor koprske enote doma. Inšpektorica za socialne zadeve Tatjana Arnšek je ugotovila, da se institucionalno varstvo starejših tam ne izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in normativi. Zato je direktorici izrecno prepovedala eksperimentiranje zunaj predpisov socialnega varstva.

Ukrepe zgolj delno izpolnila

Socialna inšpektorica se je čez čas vrnila v Koper in ugotovila, da se raven storitev v Kopru ni izboljšala, temveč se je celo poslabšala. Doklova je še zmeraj vztrajala pri posebnem konceptu dela, naložene ukrepe in zahteve inšpekcije pa je zgolj delno izpolnila oziroma s svojim ravnanjem le še dodatno zapletla nejasno in nepregledno izvajanje storitev.

Inšpektorica se je odločila zatem obiskati vse enote ptujskega doma upokojencev. V več primerih se je izkazalo, da so razmere podobne kot v Kopru, saj je bila tudi drugod kadrovska struktura nepregledna, nejasna in pomanjkljiva.

Za nadpovprečno dobičkonosnost zavoda je bržkone soodgovorna tudi sporna cena oskrbnine, ki jo dom zaračunava varovancem, saj obstaja več indicev, ki utemeljujejo domnevo, da izračun cene storitev temelji na drugačnih izračunih in vrednostih, kot so resnični stroški storitev. Ceno so namreč izračunavali na podlagi izračunov iz leta 2007, cene pa so nazadnje uskladili leta 2010. Ker zneski na položnicah uporabnikov niso izračunani v skladu z veljavnimi predpisi, je inšpektorat že v primeru koprskega doma odstopil zadevo ministrstvu za delo v nadaljnjo obravnavo.

Dobičkonosnost ni cilj

Pristojne na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je začelo minevati potrpljenje, smo izvedeli iz dobro obveščenih virov.

»Direktorici vsekakor priznavamo učinkovitost pri vodenju obeh zavodov. Menimo, da se je uspešno lotila sanacije Zavoda Prizma Ponikve in da so rezultati že vidni. Učinkovitost pa ne more biti razlog oziroma izgovor za morebitno kršenje zakonodaje oziroma za neupoštevanje standardov in posledično zniževanje kakovosti storitev,« je zgovoren odgovor z ministrstva. »Od direktorjev zavodov vsekakor pričakujemo gospodarno ravnanje, ni in ne sme pa biti glavni cilj socialnovarstvenih ustanov ustvarjanje dobička.«

Na ministrstvu so nam pojasnili, da je Doklova že dobila ukaz socialnega inšpektorata, da naj do srede julija izpolni vse izrečene ukrepe. Če tega ne bo storila, bodo stopnjevali ukrepe in uvedli prekrškovni postopek. »Ukrepov inšpektorice žal nismo v celoti izpolnili zaradi napačnega razumevanja zahtev inšpektorice v naši strokovni službi,« nam je v zvezi s tem odgovorila direktorica in napovedala, da bo zahteve inšpektorice izpolnila do omenjenega roka.

Ali ministrica Anja Kopač Mrak še podpira Doklovo? »Ministrica se je v zvezi s tem sestala z delovno in socialno inšpekcijo in s predstavniki civilne iniciative, pogovorila se bo tudi z direktorico Kristino Dokl. Po tem bo sprejela odločitev o morebitnih nadaljnjih ukrepih,« so nam odgovorili. Direktorica vsekakor ne pričakuje razrešitve, odstopila pa ne bo, nam je sporočila.