Slovenija je med letoma 2007 in 2013 prek javne agencije Spirit s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev podprla več kot 500 razvojnih projektov. Nekatere od njih bodo predstavili na sredinem dogodku, ki poteka v organizaciji javne agencije Spirit in Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki so ga poimenovali Z znanjem do odličnosti. Pomemben poudarek bodo na dogodku dali pogledu naprej oziroma prikazu priložnosti, ki jih ponuja Evropa, zato nanj vabijo vsa razvojno usmerjena podjetja.

Potrebujejo mnenje podjetnikov

»Ob predstavitvi razvojnih in tehnološko inovacijskih in podjetniških dosežkov naših podjetij, ki so jih razvili v sklopu finančne perspektive 2007–2013, je glavni namen dogodka seznaniti tako raziskovalne ustanove kot podjetja s pomenom Strategije pametne specializacije in operativnega programa 2014–2020 ter slišati njihova mnenja. Podjetja želimo povabiti, da aktivno sodelujejo pri kreiranju politik EU in tako uporabljajo brezplačne podporne storitve EU-programov. To jim omogočajo vstopne točke za podjetja, ki jih bomo tudi predstavili,« je pojasnila Ida Praček, nosilka projekta pri agenciji Spirit.

Na okrogli mizi z naslovom Kako do leta 2020 izkoristiti mednarodno povezovanje, razviti in ohraniti tržne niše ter s sredstvi evropske kohezijske politike umestiti Slovenijo na gospodarski zemljevid Evrope in ostalega sveta? pa bodo poleg mag. Janka Burgarja, državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, in Tomaža Klemenca, vršilca dolžnosti direktorja Spirita, sodelovali še mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, dr. Peter Wostner, namestnik direktorja SVRK, Jurij Dobrila, predsednik Društva oblikovalcev Slovenije, Tomi Ilijaš, direktor podjetja Arctur, in Tanja Mohorič, direktorica za inovacijsko kulturo in evropske projekte v Hidriji.

Sodelovanje je prednost za majhne

Svoje projekte minulega finančnega obdobja pa bodo predstavila podjetja Aerosol, Efos, Impol, Gorenje in Xlab, srebrna gazela 2010. »Priložnosti za sodelovanje so na vsakem koraku. Slovenska podjetja lahko kandidirajo na vsakem prioritetnem področju, ravno tako kot nemška podjetja. Prednost visokotehnoloških rešitev je ravno v tem, da ne potrebujejo velikega števila ljudi, da jih izvedejo, ampak so napredne prebojne ekipe praviloma majhne, so takih velikosti, ki jih lahko dosežemo tudi v Sloveniji,« je med drugim poudaril pomen sodelovanja v projektih v sklopu kohezijske politike za obdobje 2014–2020 dr. Gregor Pipan, direktor Xlaba.

Podjetje bo predstavilo produkt Gea+. »Projekt nam je omogočil začetek razvoja storitev, ki jih med drugim še vedno razvijamo, gradnje 3D-modelov terena na osnovi fotografij, posnetih z nizkocenovnimi letečimi platformami. Naša rešitev je med najbolj inovativnimi na svetu in upam, da nam bo v prihodnjih letih uspelo najti veliko kupcev tudi teh naprednejših storitev,« je optimističen Pipan.