»Za zraven« preverili še Fajfarja

Občina je KPK za mnenje zaprosila 19. maja, komisija je odgovorila 26. maja, pojasnilo pa je direktor občinske uprave vsem svetnikom in krajevnim skupnostim poslal v torek. Občina je komisijo sicer zaprosila za mnenje za dva svetnika. »Svetnik Miha Zalokar je za eno od krajevnih skupnosti želel opravljati storitev urejanja spletnih strani in pri komisiji smo tako preverili, če je tak posel skladen z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Ob tem pa smo preverili še, ali lahko predsednik KS in občinski svetnik opravlja posel za krajevno skupnost, kjer je predsednik,« je pojasnil Matjaž Erjavec. Na vprašanje, zakaj so preverjali tudi morebitno nezdružljivost pri svetniku Fajfarju, je Erjavec dejal, da zato, ker želijo »zadeve urediti«. Iz mnenja komisije je razvidno, da Zalokar lahko opravlja posel za krajevno skupnost, kjer ni niti predsednik niti član sveta KS, medtem ko Brane Fajfar posla s krajevno skupnostjo, kjer je predsednik, ne bi smel opravljati. »Za nazaj zdaj tega ne moremo urediti, v bodoče pa se bomo držali navodil KPK, tako da predsednik krajevne skupnosti ne bo več mogel opravljati storitev zimske službe,« je bil jasen Matjaž Erjavec.

Zakaj šele zdaj?

Brane Fajfar je predsednik KS Ljubno že tretji mandat. Kot izvajalec dopolnilne dejavnosti na kmetiji skrbi za pluženje vaških cest že skoraj tri desetletja. »Na leto tako izdam za okoli deset tisoč evrov računov krajevni skupnosti Ljubno. Da ne bi prišlo do konflikta interesov, sem se pri odločanju o oddaji posla vedno izločil iz postopka. Prav tako plačilo računov podpisuje podpredsednik krajevne skupnosti in ne jaz sam. Rad bi povedal, da sem v predzadnji zimi za pluženje izdal za 12.000 evrov računov, pluženje v sosednji, povsem primerljivi krajevni skupnosti Brezje, pa je stalo skoraj dvakrat toliko. Ko sem nastopil mandat svetnika v občinskem svetu, sem županu Cirilu Globočniku povedal, da v svoji krajevni skupnosti plužim ceste, in je dejal, da ga to prav nič ne moti. Celo sam sem zaprosil KPK za mnenje in ga pred dvema letoma tudi poslal na občino. Nič ni bilo sporno. Prvi od vseh svetnikov sem se odzval na prošnjo občine, naj prijavimo svoje dejavnosti. Mnogi tega še zdaj niso storili,« je razložil Fajfar, ki mu je povsem jasno, da gre pri zdajšnji potezi občine zgolj za politično obračunavanje.

Fajfar je bil namreč velik trn v peti župana pri poskusu sprejetja novega občinskega statuta, ki je predvideval močno krčenje vloge krajevnih skupnosti. »Temu sem se uprl in na koncu celo dosegel, da bomo na naslednji seji občinskega sveta sprejemali statut, ki v pristojnosti krajevnih skupnosti ne posega. Se pravi, verjetno bomo sprejeli moj, ne županov statut. Šlo je za mojo zmago in poraz župana Globočnika. Očitno gre za politični pritisk in maščevanje, sploh po tem, ko sem tečnaril tudi zaradi obrezovanja živih mej. Pri nas v Ljubnem so namreč žive meje lahko visoke le 70 centimetrov. Županov prijatelj ima živo mejo ob glavni cesti visoko dva metra in pol in ko sem na to opozarjal, se ni nič premaknilo,« vidi Fajfar razloge za to, da zdaj ne bo več mogel biti hkrati predsednik KS in vzdrževalec cest .

Matjaž Erjavec je politične vzroke za preverjanje združljivosti funkcije z dejavnostjo Fajfarja sicer zavrnil: »Ne, ne gre za politično obračunavanje. Enostavno smo želeli, da se stvari uredijo. Glede statuta ni nobenih zamer. Uskladili smo ga tam, kjer obstaja širše soglasje vseh svetnikov. Področje, kjer takega soglasja ni, pa bo moral urejati naslednji občinski svet,« je dejal Erjavec.

Občina nikoli ni preverjala, ali ni morda tudi funkcija direktorja Komunale Radovljica nezdružljiva s svetniško. Občinski svet je namreč na čelo radovljiške komunale lani imenoval občinskega svetnika Matijo Žiberno. Žiberna je sicer obljubil, da bo po nastopu funkcije direktorja kot občinski svetnik odstopil, a tega ni storil, češ da njegovo imenovanje ni pravnomočno, saj še vedno poteka sodni spor, ki ga je sprožil eden od neizbranih kandidatov. Službo direktorja seveda opravlja s polnimi pooblastili. »Ne, združljivosti funkcije direktorja komunale in občinskega svetnika nismo nikoli preverjali pri KPK, saj sta že po zakonu ti funkciji združljivi. Je pa res, da se svetnik Žiberna izloča vsakič, ko občinski svet odloča o zadevah, povezanih s komunalo,« je pojasnil Erjavec.