Čeprav so si po ugotovitvah revizije predpise po domače razlagali precej časa, je bilo posebej zanimivo obdobje, ko se je leta 2012 poslovila dolgoletna direktorica in tudi mestna svetnica LDS Darja Kovačič in jo je kot vršilka dolžnosti nasledila dotedanja računovodkinja Barbara Šmid. Kovačičeva je najprej odstopila kot direktorica, nato pa kot redno zaposlena dobila odpoved zaradi »razloga nesposobnosti«, zaradi česar je bila potem upravičena do okoli 14.000 evrov odpravnine in vseh zakonskih možnosti pred dejansko upokojitvijo. Kovačičeva je bila predlagana tudi za občinsko nagrado, a je nato župan Mohor Bogataj predlog umaknil.

O nepravilnostih na ljudski univerzi na kranjski občini dolgo niso vedeli nič, politika pa je ukrepala šele po izbruhu nezadovoljstva v desetčlanskem kolektivu, ki je pripeljalo celo do vključitve državnih inšpekcij in policije. Sedaj na ljudski univerzi poteka razpis za izbor novega direktorja, na občini pa so medtem sprejeli tudi nova pravila o glasovanju in sestavi sveta zavoda, kjer zdaj sedijo hišnik, tajnica in dve občinski predstavnici, ni pa v njem nobenega predstavnika prevladujočega pedagoškega dela kolektiva. Nekdanja vršilka dolžnosti Barbara Šmid, ki je bila favoritinja ene skupine zaposlenih, ni več na ljudski univerzi, zdajšnja vršilka dolžnosti Mateja Šmid (nista v nobeni povezavi) pa ugotavlja: »Čeprav so zapleti in težave povzročili ogromno dela za vse, smo na pedagoškem področju dosegli nekaj lepih uspehov, Ljudska univerza Kranj je prisotna v nekaj pomembnih projektih. To nas opogumlja, da zadeve iz preteklosti uredimo, ostanemo dobra ustanova, ki izobražuje odrasle že desetletja. Sama sem se prijavila na razpis in upam, da bo ljudska univerza dobila dobro vodstvo.«

Prav zaradi spreminjanja odloka o ustanovitvi ljudske univerze, ki se nanaša na glasovanje sveta zavoda, je ukrepalo tudi ministrstvo za izobraževanje, kjer ocenjujejo, da so spremembe nezakonite. Ljudska univerza je bila dolga leta precej odmaknjena od nadzora občine, ki je zdaj ob kadrovanju prevzela glavno vlogo s tem, da njeni predstavnici dejansko lahko odločata, kdo bo vodil ustanovo. Ne glede na porušene medsebojne odnose je treba dodati, da je bilo poslovanje Ljudske univerze Kranj v zadnjih letih pozitivno. Zdaj imajo tri mesece časa, da odpravijo nepravilnosti iz revizije, medtem pa bo predvidoma znana tudi usoda razpisa za novega vodilnega človeka.