O letošnjih prejemnikih je odločala komisija, ki so jo sestavljali Milček Komelj (predsednik), Andrej Blatnik, Matevž Čelik, Jurij Meden, Gregor Pompe, Tomaž Toporišič in Vojko Vidmar. Podelitev nagrad bo 11. junija v Kinodvoru. kul