»Uredili bomo visokovodne nasipe, zgradili betonske zidove, očistili in poglobili strugo potoka Kozarica ter zgradili nov most za večjo pretočnost. S tem pa pred visokimi vodami obvarovali obrtno cono, številne hiše v naselju Hruševec in tudi osnovno šolo,« našteva župan Marko Diaci. Dobrih 2,6 milijona evrov je vreden celoten projekt izvedbe protipoplavnih ukrepov, ki ga sofinancira ministrstvo za kmetijstvo in okolje z namenskimi sredstvi iz vodnega sklada v višini slabih dveh milijonov evrov.

Pogodbo o sofinanciranju sta občina in ministrstvo podpisala že lani aprila, investicija pa je uvrščena v načrt razvojnih programov državnega proračuna. Občina je že novembra lani podpisala tudi pogodbo z izvajalcem del, ki je bil izbran na razpisu, dela pa se morajo končati v tem letu. Čeprav mora protipoplavno varnost v prvi vrsti zagotavljati država, je del protipoplavnih ukrepov na omenjenem območju občina izvedla in financirala sama, v okviru priprave dokumentacije in gradnje ter urejanja industrijske cone in naselja Hruševec. S tem pa je deloma že zdaj zagotovila večjo poplavno varnost ne le na območju svoje občine, temveč tudi v občinah Štore in Celje ob Voglajni.