Zanimiv in psihološko privlačen pristop k sestavi portfelja ponuja tako imenovano tematsko investiranje. Filozofija tematskega investiranja predpostavlja, da obstaja globalni nefragmentiran trg finančnih instrumentov, ki so v večji ali manjši meri izpostavljeni različnim dejavnikom, ki jih večina vlagateljev še ni sposobna identificirati ali pa ne more pravilno oceniti njihovega prihodnjega pozitivnega vpliva. Ključ k uspešnosti implementacije tematskega investiranja je sposobnost vlagatelja določiti bodoče trende in ugotoviti, katerim podjetjem bodo spremembe koristile. Razumljivo je, da omenjeni pristop ne namenja prav velike pozornosti regijski, sektorski ali drugim jasno vidnim izpostavljenostim. To pomeni tudi to, da je vpliv trenutne sestave in sprememb v strukturi finančnih indeksov nizek ali ga sploh ni.

Ameriška banka Bank of America Merrill Lynch določa 5 skupin trendov, ki bodo pomembno spremenile našo prihodnost in ki so lahko izjemna priložnost za nekatera podjetja.

Prva skupina izvira iz omejenosti človeških virov in njihove razporeditve, trendi pa so daljša življenjska doba, urbanizacija, čezmerna teža, izobraževanje in genomika.

Trendi iz druge skupine temeljijo na inovacijah, kot so denimo moteča tehnologija (angl. disruptive technology), e-poslovanje, varnost, robotika in industrijski internet.

Tretja skupina je povezana s kapitalskimi trgi in vključuje veliko rotacijo (angl. great rotation), dohodkovno neenakost, mejne trge, finančno represijo in inflacijo/deflacijo.

Trende iz četrte skupine generirajo oblasti in so geopolitika, regulacija, reforme, infrastruktura, socialna politika.

V zadnji skupini so trendi, povezani z naravo: voda, odpadki, energetska neodvisnost, vreme in energetska učinkovitost.

Zgornji seznam je rezultat analize finančnih strokovnjakov, ki seveda ni sveta resnica. Vsak vlagatelj, ki se odloči za tematsko investiranje, mora razumeti razloge za nastanek teh ali onih trendov ter na podlagi dostopnih informacij, v določeni meri tudi intuicije, oblikovati vizijo prihodnosti. Treba pa je tudi priznati, da elemente tematskega investiranja lahko najdemo tudi v drugih strategijah. Vsak vlagatelj ima mnenje o prihodnosti, ki pa se od drugih mnenj razlikuje tako glede časovnega horizonta kot tudi oddaljenosti vizije od resnice. Logično pa je pričakovati, da bo večina vlagateljev raje imela v portfelju delnice podjetij, ki najbolj sledijo njihovi viziji prihodnosti.