Elektronski Guten Tag

Prav iz pobratene občine Škofja Loka pa je vodja občinskega urada občine Sele Egon Wassner 20. maja dobil elektronsko pošto, ki jo je na njegov elektronski naslov poslala vodja škofjeloškega oddelka za družbene dejavnosti Hermina Krajnc. Elektronsko pošto je uradnica pod »zadevo« poimenovala »einladung«, kar po nemško pomeni povabilo. V elektronski pošti je seveda najprej zapisan prijazen pozdrav »Guten Tag«, sledita dva stavka v nemščini, da jim pošiljajo vabilo na občinski praznik, in seveda prijazni »mit freundlichen Grüßen« (s prijaznimi pozdravi, op. p.). K elektronskemu sporočilu je pripeta priponka z vabilom na bližajoči se historial, ki bo 21. junija, ter na dogodek, ki bo teden dni kasneje na Loškem gradu. To vabilo, pod katerim je podpisan župan Škofje Loke Miha Ješe, je napisano v – angleščini.

Na, milo rečeno, spodrsljaj se je ogorčeno odzval podžupan občine Sele in podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Nanti Olip. Krajnčevi je v lepi slovenščini pojasnil, da v Selah govorijo slovensko in da česa takega v tridesetih letih sodelovanja med pobratenima občinama še ni doživel. »Zato se tem bolj čudim, da posredujete Selam vabilo v angleščini namesto v slovenščini, ki je v Selah zakonsko zajamčen in priznan uradni jezik. Kako naj se uveljavlja slovenščina v zamejstvu, če dobimo od pobratene občine iz Slovenije vabilo in dopis, ki to dejstvo negira. Močno iritiran od take nevšečne in vsaki logiki nasprotujoče prakse Vas lepo pozdravljam,« je brez »freundlichen Grüßen« zapisal Olip.

Za Dnevnik je dodatno pojasnil, da za tako nepoznavanje razmer v zamejstvu in za tako hudo napako ni opravičila. »Včeraj sem od tajništva dobil opravičilo, a zdaj bi se kar strinjal, da verjetno zato, ker ste o tem na občini povpraševali tudi vi. V Škofji Loki sem bil že najmanj petindvajsetkrat, tri desetletja sodelujemo na športnem, kulturnem in gospodarskem področju. Nismo si neznanci, zato me še toliko bolj boli, da mi kaj takega pošljejo prav iz Škofje Loke,« je dejal Nanti Olip. Na vprašanje, ali bo letos prišel v Škofjo Loko, je po daljšem premisleku odgovoril, da še ne ve.

Za lase privlečen izgovor

Iz občine Škofja Loka sta nam občinski predstavnik za stike z javnostjo Jernej Tavčar in vodja oddelka za družbene dejavnosti Hermina Krajnc sporočila, da v omenjenem primeru še ni šlo za uradno občinsko povabilo, pač pa zgolj za predhodno informativno obvestilo oziroma napoved prazničnih junijskih dogodkov v Škofji Loki, ki jo po skupni elektronski pošti pošiljajo vsem pobratenim in partnerskim mestom v tujini. »Prava – uradna povabila na junijske prireditve bomo na vsa pobratena mesta in občine naslovili v prihodnjih dneh. Vsa uradna povabila, ki jih iz občine Škofja Loka naslavljamo na dve pobrateni zamejski občini – Sele na Koroškem in Sovodnje ob Soči, pa vselej pošiljamo izključno v slovenskem jeziku,« je izgovor občinskih uradnikov, ki pa ne drži vode.

Škofja Loka je namreč pobratena s sedmimi občinami, poleg omenjenih zamejskih še z občinami v Srbiji, Belgiji, na Češkem, v Italiji in Nemčiji, imajo še dve prijateljski občini na Irskem in Koroškem. Skoraj neverjetno se zdi, da bi vsem poslali enako elektronsko sporočilo v nemščini, da so recimo Ircem poslali sporočilo, ki v glavi nosi zadevo »einladung«. Nekoliko verjetneje sicer je, da so vsem poslali enako vabilo v angleščini. Iz sporočila, ki ga je prejel vodja občinskega urada v Selah, je namreč razvidno, da je bil prejemnik sporočila le on. »Tudi jaz temu izgovoru ne verjamem. Žal ta izkušnja s Škofjo Loko ni bila edina taka. Tudi iz občine Tržič, ki so celo naši sosedje, smo že dobivali elektronska sporočila v angleščini ali še huje, v neki polomljeni nemščini,« je sklenil podžupan Sel Nanti Olip.