Sedem let po vodni ujmi, ki je razdejala Selško dolino, v Železnikih še vedno čakajo na začetek gradnje protipoplavne zaščite. Glede na obljube bi gradbeni stroji morali v Sori že zdavnaj kopati, a se bodo morali Železnikarji še krepko načakati. Poleg tega zdaj vse kaže, da bodo predvidene načrte močno oklestili. Iz njih sta namreč že izpadla gradnja obvozne ceste okoli Železnikov in velikega zadrževalnika pred njimi.

Za vso državo 83 evropskih milijonov za poplavno zaščito

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje so namreč pojasnili, da je iz evropske kohezijske politike za finančno obdobje od 2014 do 2020 za investicije na področju okolja v okviru osnutka operativnega programa, ki so ga 12. maja poslali na evropsko komisijo, predvidenih 477 milijonov evrov. Delež za vode znaša 342 milijonov, od tega za poplavno varnost 83 milijonov. A ta denar naj bi bil namenjen za protipoplavno zaščito na povodjih Savinje in Drave, Selške Sore z Železniki, Ljubljane ter povodij Kamniške Bistrice, Sotle, Krke, Sore, Vipave, Ledave in Mure. Potrebe so ocenjene na kar 1,2 milijarde evrov in tako krepko presegajo razpoložljiva sredstva, zato so na ministrstvu začeli iskati denar tudi pri Evropski investicijski banki.

Vse to pa so podatki, ki jih v Železnikih seveda niso veseli. »Leto dni po sprejetju državnega prostorskega načrta se ni zgodilo nič, naše prošnje in pozivi so bili zaman. Pred nekaj dnevi smo vendarle imeli sestanek na ministrstvu, s katerega pa smo prišli precej razočarani,« je dejal župan Železnikov Anton Luznar. Na ministrstvu namreč šele pripravljajo dokumentacijo za razpis za izbiro projektanta, kje sta torej še gradbeno dovoljenje in začetek del. »Pred začetkom leta 2016 gradnje ne smemo pričakovati,« je realen Luznar.

Izpadel je zadrževalnik

Še huje je, da je od vseh načrtov zdaj ostala zgolj zaščita od Alplesa po toku navzgor do Jesenovca. Čeprav je gradnja dvajset metrov visokega zadrževalnika pod Sušo zbujala številne pomisleke in predvsem nasprotovanja vaščanov Zalega Loga, pa bi bil, tudi po Luznarjevem mnenju, zadrževalnik edino pravo zagotovilo, da do takih poplav kot leta 2007, ko je voda razdejala dolino in vzela tri življenja, ne bi več prišlo. »Razložili so nam, da zadrževalnika vsaj zaenkrat ne bo, ker zanj ni denarja. Tega je že zdavnaj zmanjkalo tudi za gradnjo obvozne ceste, ki je bila del državnega načrta in bi prav tako prispevala k poplavni varnosti. Zdaj naj bi celo za projekte morala občina sama najti denar, čeprav ne vemo, ali ga bo država sploh kdaj imela za gradnjo,« je še dejal Luznar. Zakaj je izpadel zadrževalnik in ali bo sploh kdaj prišel na vrsto, jim na ministrstvu prav tako niso povedali.

V Železnikih so dolgo časa poslušali obljube, da bi prednostno začeli vsaj sanacijo Dermotovega jezu, ki je bil po strokovni oceni eden glavnih krivcev za veliko škodo po poplavah. Tega bi morali sanirati že lani, a se seveda to ni zgodilo. »Pričakovali smo, da bodo uredili vsaj najbolj kritične točke. Take so bile obljube, zdaj smo razočarani,« je ponovil župan Železnikov Anton Luznar.

Vrednost naložbe še neznanka

Koliko bo zdaj vredna ta okrnjena različica zaščite Železnikov, na ministrstvu še ne vedo. »Ko bodo izdelani projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, bomo razpolagali tudi z natančno predračunsko vrednostjo. Projekti se bodo lahko začeli izvajati, ko bo sporazum z EU sprejet in ga bo potrdila evropska komisija.

Če bo potekalo vse po načrtih, bo dokumentacija za Selško dolino pripravljena do julija prihodnje leto. Če bosta potekala pridobivanje služnosti in odkup zemljišč po terminskem načrtu, bo možno gradbeno dovoljenje pridobiti do konca leta 2015. Ko bo izbran izvajalec projektne dokumentacije, bo sklican tudi sestanek z lokalno skupnostjo. Ker je ključen ravno prvi del, in sicer pridobivanje soglasij in dovoljenj, smo županu povedali, da sta pri pridobivanju služnosti in odkupu zemljišč izredno pomembna podpora in sodelovanje občine,« pa so razložili na ministrstvu za kmetijstvo in okolje.