Z ministrstva za izobraževanje so včeraj sporočili, da vpis omejuje 29 javnih in dve zasebni srednji šoli. Med njimi je osem javnih šol z gimnazijskim programom (lani šest) in dve zasebni gimnaziji, v športnih oddelkih gimnazije čaka bodoče dijake omejitev na kar petih šolah (lani samo na dveh), na štirih šolah pa ni dovolj prostora za vse kandidate, ki želijo obiskovati umetniško gimnazijo (lani je bil omejen vpis samo na eni).

Manj zanimanja za gimnazije kot lani

Vpis letos omejuje 15 programov srednjega strokovnega izobraževanja (enako število kot lani): v programih predšolska vzgoja, zdravstvena nega, medijski tehnik in kozmetični tehnik na treh šolah; sledijo programi tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, tehnik mehatronike (na dveh šolah), veterinarski tehnik (na dveh šolah), strojni tehnik, farmacevtski tehnik, zobotehnik, tehnik laboratorijske medicine, elektrotehnik (na dveh šolah), tehnik računalništva in kemijski tehnik.

V poklicnem izobraževanju bo omejitev vpisa veljala v štirih programih (lani v petih), in sicer bolničar-negovalec (na treh šolah), računalnikar, mehatronik operater in frizer (na po eni šoli).

Za vpis v srednje šole se je letos prijavilo 18.168 kandidatov (lani 17.998), precej več kot lani (letos 726 kandidatov, lani 571) pa je prijavo preneslo na drugo šolo. Na ministrstvu pravijo, da so letos v primerjavi z lanskim letom več prijav našteli v programih poklicnega in strokovnega tehničnega izobraževanja, zanimanje za gimnazije pa je nekoliko nižje od lanskega.

V programih nižjega poklicnega izobraževanja je prijavljenih 358 kandidatov (lani 351), v programih srednjega poklicnega izobraževanja 3486 kandidatov (lani 3320), v programih srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja 7656 kandidatov (lani 7542) in v programih gimnazij 6668 kandidatov (lani 6.785), od tega 5565 v programih splošnih gimnazij in 1103 v programih strokovnih gimnazij.

Na voljo še več kot pet tisoč prostih mest

Za bodoče dijake je še vedno na voljo 5025 (lani 4821) prostih mest, in sicer v programih nižjega poklicnega izobraževanja še 286 (lani 267) v programih srednjega poklicnega izobraževanja še 2564 (lani 2515), v programih srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja še 1539 (lani 1512), v programih gimnazij še 636 (lani 527) mest, od tega v splošnih gimnazijah 345 (lani 146), v programih strokovnih gimnazij 291 (lani 381).

Dovolj prostora je še v programih ekonomske in tehniške pa tudi splošne gimnazije. Čeprav so mesta za program splošne gimnazije na voljo bolj v krajih zunaj večjih središč, kot so Trbovlje, Brežice, Velenje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Ljutomer, Kočevje, Črnomelj, Ruše, Ormož, Sežana, Slovenska Bistrica, Ajdovščina, Tolmin, Škofja Loka, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, je kljub temu še nekaj mest tudi v celjskih in mariborskih šolah pa tudi v Ljubljani in njeni okolici.

Dovolj mest je tudi v večini programov srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja, kot so ekonomski tehnik, hortikulturni tehnik, živilskopredelovalni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, logistični tehnik, gradbeni tehnik, lesarski tehnik, aranžerski tehnik, tudi strojni tehnik in elektrotehnik ter drugi, in v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja s področja gradbeništva, kmetijstva, živilstva, lesarstva, in elektropodročja, dodajajo na ministrstvu.