Z dobrimi rezultati nas je razveselila šempetrska Letrika. Na ravni skupine je ustvarila za 4,1 odstotka več prihodkov od prodaje kot v primerljivem lanskem obdobju. Ob prihodkih v višini 62,2 milijona evrov je skupina dosegla dobiček iz poslovanja v višini 3,97 milijona evrov, kar predstavlja 4,2-odstotno rast. Čisti dobiček se je zvišal za 12,5 odstotka in znašal 3,15 milijona evrov. Kratkoročna predvidevanja uprave glede povpraševanja po njihovih proizvodih so stabilna, predvsem zaradi ugodnih gospodarskih smernic v Evropi in ZDA. Na stabilnejše poslovanje bo v določeni meri vplivala tudi podpisana petletna pogodba v višini 140 milijonov evrov za dobavo alternatorjev in zaganjalnikov, ki jo je družba pred časom sklenila z enim najpomembnejših kupcev, nemškim podjetjem Deutz. Objavljeni poslovni rezultati so dobra novica v času, ko konzorcij lastnikov prodaja 53-odstotni delež družbe in tako povečujejo zanimanje med potencialnimi kupci. Zanimanje za nakup je javno izrazil tudi Kolektor Group, ki že ima v lasti skoraj 17-odstotni delež Letrike. Cena delnice Letrike je od začetka letošnjega leta pridobila že 79,7 odstotka vrednosti in spada med najdonosnejše na Ljubljanski borzi.

Včeraj je rezultate v prvem četrtletju objavila tudi Pivovarna Laško, ki je na ravni skupine čiste prihodke povečala za 1,6 odstotka, na 50,8 milijona evrov. Poslovni odhodki so se znižali za 2,7 odstotka, kar se je odrazilo v bistveno višjem poslovnem rezultatu kot v primerljivem lanskem obdobju. Na drugi strani pa je bil poslovni izid in financiranja zaradi slabitve finančnih naložb bistveno slabši in se je z negativnih 5,5 milijona evrov zvišal na negativnih 14,6 milijona evrov. Družba je namreč naložbo v delnice Mercatorja oslabila za 10,6 milijona evrov. Od začetka maja je delnica pivovarne na borzi pridobila dobrih 22 odstotkov, od začetka leta pa skoraj 111 odstotkov.

V maju je med delnicami, ki sestavljajo indeks SBI TOP, največ pridobila delnica Luke Koper, ki je prav tako objavila dobre poslovne rezultate za prvi kvartal. Cena delnice se je zvišala za 26,8 odstotka. Negativno donosnost je imela le delnica Petrola v višini 0,39 odstotka, medtem ko se je vrednost delnice Telekoma Slovenije, ki je uvrščen na vladni prodajni seznam, zvišala za skoraj 13 odstotkov.

Prispevek izraža trenutno stališče avtorja in ne nujno tudi Abanke Vipe, d. d., v kateri je zaposlen. Prispevek ne predstavlja naložbenega priporočila.