»V družbi Učila International d.o.o. včeraj nismo poravnali kupnine za večinski delež družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ker še nismo prejeli odločbe Javne agencije RS za varstvo konkurence. Nakup delnic je brez odobritve agencije prepovedan,« so izjavo direktorja Srečka Mrvarja posredovali iz družbe Učila International d.o.o.

Preberite še članek iz današnje tiskane izdaje: Mrvar pred vrati založnika

»Nadalje banke kreditodajalke družbe Mladinska knjiga Založba d.d., med katerimi sta tudi prodajalca delnic Abanka Vipa d.d. in Nova Ljubljanska banka d.d., družbi Mladinski knjigi Založbi d.d. niso dale soglasja za prenos delnic, ki ga morajo dati po kreditnih pogodbah, ki jih imajo sklenjene z Mladinsko knjigo Založbo d.d. Če do spremembe lastništva v Mladinski knjigi Založbi d.d. pride brez soglasja bank kreditodajalk, lahko banke od Mladinske knjige Založbe d.d. zahtevajo, da le-ta nemudoma vrne vse kredite. To bi resno ogrozilo poslovanje Mladinske knjige Založbe d.d., družbi Učila International pa se ob takem scenariju postavi vprašanje smiselnosti nakupa tako oslabljene Mladinske knjige Založbe d.d.,« so še sporočili.

Zaradi navedenega so se v družbi odločili, da kupnine ne plačajo v roku. Ker sta banki, prodajalki delnic, sami pripravili pogodbo, ki je po njihovih besedah ni mogoče izpolniti, pričakujejo, da bosta v roku 3 dni vrnili že prejeto aro.