Kar 69 odstotkov vprašanih v zadnjih treh mesecih ni kupilo niti ene knjige, 51 odstokov teh pa je kot razlog navedlo, da knjig ne kupujejo, ker jih enostavno ne zanimajo oziroma jih ne potrebujejo. Med tistimi, ki knjig ne kupujejo, je 53 odstotkov izjavilo, da jih nič ne bi moglo prepričati, da bi jih začeli kupovati. Rezultati pa niso bili nič kaj obetavnejši tudi, ko so se anketna vprašanja navezovala na branje. 44 odstotkov vprašanih namreč v zadnjih dvanajstih mesecih ni prebralo nobene knjige, medtem ko v povprečju Hrvat prebere tri knjige letno.