V prvi fazi projekta morajo zagotoviti posebno shrambo, ki bo zasnovana na vrhunskih tehnoloških rešitvah. Shramba bo namenjena digitalizaciji celotnega knjižničnega kataloga zgodovinskih rokopisov in inkunabul - knjig in brošur, ki so bile natisnjene pred letom 1501, so sporočili iz Družbe EMC, ki bo v sklopu svoje pobude Information Heritage Initiative poskrbela za digitalizacijo knjižnice.

Med drugim bodo digitalizirali hebrejski rokopis Sifra, napisan med koncem 9. in sredino 10. stoletja, ki je eden najstarejših ohranjenih hebrejskih zakonikov, grške zapise o delih Homerja, Sofokleja, Platona in Hipokrata, slovito inkunabulo Pija II. "De Europa", ki jo je natisnil Albrecht Kunne v Memmingenu okoli leta 1491 ter Vatikanski kodeks, ki velja za enega najstarejših obstoječih rokopisov grške Biblije iz 4. stoletja.

Družba EMC je sodelovala že pri digitalizaciji celotne zbirke knjižnice JFK v Bostonu ter knjižnice vojvodinje Anne Amalie v Nemčiji, ki hrani unikatno zbirko prvih izdaj Fausta.

Vatikanska apostolska knjižnica je ena najstarejših knjižnic na svetu in vsebuje mnoge zelo redke in dragocene dokumente, med njimi Gutenbergovo latinsko Biblijo. To je prva knjiga iz obdobja med letoma 1451 in 1455, natisnjena s premičnimi črkami.