Med razlogi za slabe bralne navade so anketiranci kot glavne naštevali prezaposlenost, premajhno voljo in preživljanje časa na internetu. Ob tem raziskovalci ugotavljajo, da so moški počasnejši bralci in manjkrat dokončajo začeto knjigo.

Na vprašanje o bralnih navadah je kar 63 odstotkov anketiranih moških odgovorilo, da berejo manj, kot bi morali, skoraj polovica pa jih sedaj bere manj kot v preteklosti. Petina pa jih je ob tem priznala, da so se v preteklosti že zlagali, da so kakšno delo prebrali, da bi izpadli bolj razgledani.

Sue Wilkinson, izvršna direktorica britanske agencije za branje, ki je raziskavo naročila, ob tem meni, da se moški zavedajo pomembnosti branja. »Televizijske oddaje in filmi ter internet bijejo bitko s knjigami v tekmi za človekov čas - še posebej čas mladih moških. Želimo jih opomniti na zadovoljstvo, ki ga lahko dobijo ob prebiranju knjig,« je dejala.

Tretjina anketiranih moških raje brska po svetovnem spletu, nekoliko manj pa jih bolj uživa pred televizorjem, še navaja BBC.