Na ministrstvu za infrastrukturo in prostor, ki vodi postopek priprave državnega prostorskega načrta za Senožeška brda, so povedali, da bodo tudi v luči doseganja 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v letu 2020 projekt nadaljevali. Si bodo pa s pomočjo posebne mešane komisije, v katero so povabili tudi predstavnike lokalne skupnosti, prizadevali za takšne rešitve, ki ne bodo imele negativnih vplivov na ljudi in okolje.

Mali žrtev odpora do velikega?

»Da bi 600 ljudi odločalo o nacionalnem energetskem programu, bi bilo malo čudno, zagotovo pa je voljo ljudi treba spoštovati in v skladu s tem na strokoven in argumentiran način voditi konstruktiven dialog naprej,« je komentiral Primož Kapus, direktor podjetja Amicus, ki ob avtocesti med Senožečami in Divačo in ob vznožju Vremščice načrtuje postavitev do osem vetrnih elektrarn. Za projekt je že dobil podporo lastnikov zemljišč in z njimi podpisal pogodbo ter na ministrstvo oddal vlogo za pridobitev energetskega dovoljenja.

Prav zaradi podpore najbližjih krajanov Gabrč se Amicusov projekt razlikuje od projekta Senožeška brda investitorja, družbe Vepa, bi pa prav zaradi odpora proti veliko obsežnejšemu projektu utegnil nositi kolateralno škodo.

Aleš Musić, direktor Vepe, včeraj ni odgovoril na naše vprašanje, ali rezultat povezuje tudi s tem, da so se ljudje utemeljeno prestrašili njihovega na začetku preveč megalomansko zastavljenega projekta. Po njegovem rezultat kaže na to, da bo treba s krajani še bolj tesno sodelovati. Ponovno je tudi zagotovil, da bodo pred umeščanjem opravili prav vse analize in preveritve in krajanom zagotovili odgovore strokovnjakov. Podobno je tudi Kapus poudaril, da ni v interesu investitorjev iti »na silo« v projekte in nato dobiti odškodninske tožbe, pač pa vnaprej preveriti, kje in pod kakšnimi pogoji lahko postavijo vetrnice, da ne bodo moteče.

Na potezi je država

Je pa po referendumu jasno, da bodo vsi bodoči, tudi manjši investitorji do vetrnic na Divaškem lahko prišli le prek državnega prostorskega načrta. Divaški župan Drago Božac nam je včeraj namreč dejal, da je rezultat jasen signal za svetnike in župana, da v občinskem prostorskem načrtu, ki je trenutno razgrnjen, novih lokacij (razen tiste poleg obstoječe vetrnice, kjer družba AAE načrtuje še do tri vetrnice) ne bodo podprli. Hkrati je Božac izrazil pričakovanje, da bo država tako kot druge smernice upoštevala tudi voljo ljudi oziroma vsaj z njimi našla skupni jezik in jih umestila toliko in tam, kjer ne bodo moteče.