Tekmovalci, pod dopis so se podpisali Aljaž Dvornik, Andraž Reich Pogladič, Boštjan Kline, Jakob Špik, Jan Kunc, Klemen Kosi, Martin Čater, Matic Skube, Miha Hrobat, Miha Kürner, Mišel Žerak, Štefan Hadalin, Žan Grošelj in Žan Kranjec, poudarjajo, da je trenutni predlog neizvedljiv in nesprejemljiv.

Višina zneskov neobvladljivo visoka

Kot pišejo smučarji, naj bi ti v lastno pripravo plačali po 2000, 7000 oziroma 9000 in letalske vozovnice, odvisno od statusa A, B ali C v ekipi. "Planirana višina zneskov, kot bi jih morali reprezentanti v prihodnje poravnati, je glede na materialni položaj večine reprezentantov neobvladljivo visoka in bi lahko zaradi svojih negativnih materialnih učinkov znova postavila pod vprašaj zmožnosti nadaljevanja športne poti prenekaterega reprezentanta," so zapisali smučarji.

Ti ob tem opozarjajo tudi na dejstvo, da SZS plačuje visoke odškodnine nekdanjim sodelavcem in da zaradi negativnih posledic odločitev odgovornih v preteklosti ne smejo trpeti programi tekmovalcev. Zato zvezo pozivajo, naj za priprave najde denarne rezerve znotraj. Z zdajšnjimi zahtevami je po njihovem mnenju lahko ogrožen celo obstoj vrhunskega tekmovalnega športa v alpskem smučanju v Sloveniji.

Smučarji ne bodo zmogli slediti zahtevam SZS

Alpinci zahtevajo, da zveza javna, sponzorska in donatorska sredstva usmeri v delovanje selekcij. Obenem zvezi očitajo, da trenutni predlog financiranja izhaja zgolj iz lastnih videnj obsega sredstev, povsem pa so odgovorni spregledali materialne zmožnosti reprezentantov, ki so brez lastnih stalnih prihodkov in v večini ne bodo mogli slediti zahtevam SZS.

Tak pristop je za tekmovalce nesprejemljiv, obenem so na ta način vprašljive tudi pogodbe, ki jih tekmovalci podpisujejo z zvezo, saj jim pogodbe in pravilniki nalagajo le "nesorazmerno velike obveznosti brez vzajemnosti pravic". Smučarji opozarjajo tudi, da so za aktualno finančno stanje na zvezi kriva vodstva SZS in ne športniki, ki pa to stanje največkrat možno občutijo.

Na stran Alpincev stopili tudi nekateri klubi

Tekmovalce so podprli tudi smučarski klubi Branik Maribor, Alpetour Škofja Loka in AŠK Kranjska Gora. Tam izpostavljajo, da se je tovrstna praksa v preteklosti že izkazala kot slaba in povzročala številne zaplete pri sklepanju pogodb, obenem pa škodno vplivala na sezono. Zato so klubi stališče tekmovalcev podprli.

V klubih menijo, da je 164.000 evrov, ki naj bi jih plačali tekmovalci sami, v znesek še ni vračunan strošek letalskih kart, prevelik, obenem pa je to več kot 15 odstotkov predvidenega proračuna. Skoraj polovico zneska odpade na deveterico smučarjev, ki so člani teh treh klubov. Klubi vodstvo alpskih disciplin zato pozivajo, naj finančno konstrukcijo prilagodi realnim okoliščinam in zmožnostim.