Njena prejšnja okna so imela le eno steklo, posledica tega je bilo rosenje stekel, predvsem pa je iz diskoteke na drugi strani zaliva vanjo prihajal močan hrup, kar je pogosto trajalo do jutranjih ur. Lastnik se je zato odločil za zamenjavo oken, s katero se je močno izboljšala tudi toplotna izolacija, saj je pred tem prepih vel po vseh prostorih.

Polkna so zakon

Hiša stoji v Dalmaciji, zato je povsem normalno, da je zaščitena tudi s polkni. Okna so plastična, z izolacijskimi stekli, vgradnja je bila solidno opravljena, polkna pa zdaj varujejo tudi okenske okvirje. Nekaj časa je veljalo, da so plastična okna zaradi večjih raztezkov manj primerna za vroče kraje, z njihovim razvojem pa so proizvajalci premagali tudi to oviro in danes v obmorskih krajih ne vgrajujejo več samo aluminijastih, ampak tudi plastična in lesena okna. Lesena še vedno veljajo za najbolj kakovostna in skladna s starimi stavbami.

Ko že pišemo o hrupu in zaščiti pred njim, si oglejmo še nekaj podrobnosti o tem. Najšibkejši člen protihrupne zaščite je stavbno pohištvo. Okna in vrata; še posebno okna, vrata manj. Glede na raven hrupa v mestnem okolju in ob prometnicah, ki navadno preseže 65 dB/A, bi morala dosegati zvočna izolacija oken Rw od 35 do 40 dB. Hrup iz okolja prehaja v bivalni prostor skozi zastekljeni del okna, prek okenskih okvirjev, prek stika med stekli, skozi pripire med okvirom in okenskim krilom in skozi stike med okenskim okvirom in fasadno steno. Zvočna izolativnost je najbolj odvisna od zvočne izolacije stekel oziroma od vrste zasteklitve.

Zvočna izolativnost sodobnih stekel

V zvezi z sodobnimi izolacijskimi stekli je treba poudariti, da lahko z njimi dosežemo veliko zvočno izolacijo. Zvočno izolacijo se lahko poveča z večjo razdaljo med stekli, z debelejšimi zunanjimi stekli ali z uporabo lepljenih oziroma laminiranih stekel. Zvočno izolacijo izolacijskih stekel poveča tudi plin (npr. Ar, He). Prenos zvoka preko okenskih okvirjev je pri oknih, katerih zastekljeni del ima zvočno izolacijo do 30 dB, zanemarljiv. Šele pri oknih, ki imajo vgrajena stekla z zvočno izolacijo nad 45 dB, je pomembna tudi sestava okenskih okvirjev. Ta mora biti takšna, da je prenos zvoka minimalen.

Zvočno izolativnost stekla lahko povečamo z uporabo debelega zunanjega stekla (slabost te rešitve je povečanje teže), z lepljenim steklom, pri katerem povečamo tudi elastičnost in protivlomno varnost, z asimetrično sestavo (prvo steklo je vsaj za polovico debelejše od drugega), s povečanjem širine medstekelnega prostora in s plinom v njem. Predvsem pa je treba biti pri nakupu oken pazljiv. Če objekt stoji ob zelo prometni cesti ali v okolju, kjer je stalen hrup, pri nakupu novih oken ne smemo pozabiti na dodatno protihrupno zaščito. Običajna izolacijska stekla so kakovostna, imajo odlične toplotnoizolativne vrednosti in dosegajo standardne protihrupne zaščite. Za protihrupno zaščito je torej možno učinkovito poskrbeti, vsekakor pa je treba nanjo še pravočasno misliti.