Na vprašanje "Ali ste za to, da se na območje krajevne skupnosti Senožeče v prostor umešča vetrne elektrarne?" je proti glasovalo 331 krajanov oz. 58,2 odstotka, za pa je bilo 222 krajanov oz. 40,02 odstotka. Neveljavnih je bilo devet glasovnic oz. 1,6 odstotka vseh, na svoji spletni strani poročajo Primorske novice.

Družba Vepa načrtuje postavitev do 40 vetrnic v Parku vetrnih elektrarn Senožeška brda, ki se razteza na območju med Razdrtim in Senožečami.

Svetniki Občine Divača so 9. aprila odločili, da se o tem vpraša prebivalce Krajevne skupnosti Senožeče in da se referenduma ne izvede na ravni celotne občine Divača. Tako so lahko na referendumsko vprašanje o umeščanju vetrnih elektrarn odgovarjali volivci iz vasi Senožeče, Dolenja vas, Laže, Gabrče, Potoče, Otošče in Senadole.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je sicer 15. maja sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda. Prav tako je sprejela sklep, po katerem bo imenovana delovna skupina za pripravo načrta.