Ministrstvo: Gre za sezonski pojav

Ministrstvo je potrebovalo deset dni za odgovor. 22. maja so županu odpisali, da »v tem trenutku ni zaznati izrednega povečanja škodnih dogodkov« in da je v bližini Sodražice najverjetneje plenil tako imenovani »goteniški« trop. Na ministrstvu dodajajo, da trop vsako leto v času poleganja mladičev naredi nekaj škode na domačih živalih. Po njihovem mnenju ta hip posebni ukrepi niso potrebni. Se pa lahko župan in vaščani, če bi imeli resne težave z velikimi zvermi, obrnejo na intervencijsko skupino, ki deluje v sklopu zavoda za gozdove.

Volkovi so v zadnjih osmih letih v Sloveniji povzročili za najmanj 1,6 milijona evrov škode. Toliko je bilo namreč ugodenih odškodninskih zahtevkov. Največ odškodnine, okoli 333.485 evrov, je ministrstvo plačalo leta 2010, leta 2012 je plačalo okoli 190.000. Podatkov za lani še ni. »Povprečje za zadnjih pet let kaže, da smo v prvih petih mesecih na območju kočevske enote zavoda za gozdove imeli 58 škodnih primerov, od tega 19 zaradi volka,« navaja Miran Bartol iz kočevske enote zavoda za gozdove. In dodaja: »Letos smo imeli do sredine maja 36 škodnih primerov, od tega 11 napadov volka. Letošnji podatki torej sovpadajo s povprečjem.« A je obenem razvidno, da so volkovi zgolj v prvi polovici maja napadli kar petkrat: na Travni gori, v Grčaricah, Kočevski Reki, Nemški Loki in Loškem Potoku. »Vsi škodni dogodki so nastali na domačih živalih (drobnica, govedo) v  oddaljenosti od nekaj metrov do več kilometrov od naselij,« pojasnjuje Bartol.

Kmetje iz sodraške občine so jezni. Poudarjajo, da so vedno sobivali z volkom, a da zadnji napadi potrjujejo, da je populacija volka prevelika. »Naravovarstveniki, ki so člani vseh odločujočih komisij, so prevladali,« meni predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Cvetko Zupančič in se sprašuje, kako ima lahko civilna iniciativa tolikšno moč, da ustavi vse druge. Za letos namreč ni načrtovanega nobenega odstrela te zavarovane zveri, saj so se odgovorni na okoljskem ministrstvu na podlagi stališča Zavoda RS za varstvo narave odločili, da posega v populacijo volka v obdobju od oktobra 2013 do septembra 2014 ne bo.

Kmetje bi lahko začeli opuščati dejavnost

Kmetje, ki opozarjajo, da država popolnoma drugače obravnava enega izgubljenega medveda na Rožniku in napade medvedov ali volkov na drobnico v vaseh, so enotni: »Treba je ukrepati!« To je na seji sveta kočevske enote KGZS sklenil tudi Cvetko Zupančič. »Kmet ne bo delal za medvede in volkove. Kmet je tisti, ki prideluje hrano. Vse se da tolerirati do neke znosne meje. Ampak če se država ne bo odzvala, se lahko zgodi, da bodo posamezniki začeli opuščati kmetijsko dejavnost, divjad pa bo prišla še bližje k vasem,« opozarja predsednik KGZS in poudarja, da prestolnica ne posluša njihovih predlogov. KZGS je namreč predlagala odstrel šestih volkov.

»Volk je v Sloveniji ogrožena vrsta in je tudi zavarovan v skladu z direktivo o habitatih. Ta volka določa kot vrsto, ki jo je treba strogo varovati, zato je vsaka oblika namernega ujetja ali ubijanja teh osebkov v naravi prepovedana,« odgovarjajo na ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah sicer predvideva izjeme oziroma odvzem živali iz narave, a le ko tako odloči upravni organ na podlagi strokovnega mnenja.