Kupci avtomobilov želijo za svoj denar dobiti največ, predvsem pa zanesljiv in kakovosten izdelek, s katerim bi imeli čim manj težav. Ker seveda ni vedno tako, avtomobili so pač vedno bolj zapleteni, tovarne kupce »tolažijo« z garancijami. Nekaj teh garancij je »standardnih«, nekaj si jih kupec lahko dokupi. Pri vseh pa velja, da se mora kupec malce pozanimati, kaj garancija vsebuje, česa ne, kako je s podaljšanimi garancijami in ne nazadnje s stroški rednega servisiranja.

Garancije lahko v osnovi razdelimo na tri vrste: običajno garancijo, ki velja dve ali tri leta ali 100.000 prevoženih kilometrov, odvisno od proizvajalca, garancijo na prerjavenje, pri kateri proizvajalec jamči, da je karoserija sposobna kljubovati rji, in po navadi sega od 6 do 12 let, ter garancijo na originalne nadomestne dele. A eno je seveda teorija, na papirju je veliko stvari zelo dobro urejenih, v praksi pa se včasih vseeno lahko zaplete.

Slabo poznavanje pravic

»Zakon o varstvu potrošnikov določa visoko raven zaščite potrošnikov. Pri novih vozilih je tako obvezna enoletna garancija za brezhibno delovanje, zakon pa določa tudi dvoletno jamstvo za stvarne napake. Zakonsko jamstvo za napake novega vozila je torej dve leti. Pri rabljenih avtomobilih zakon določa enomesečno obvezno garancijo, poleg tega pa še enoletno jamstvo za stvarne napake,« pravi Stanka Ritonja, sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Po njenih besedah lahko podjetje potrošniku ponudi še prostovoljno garancijo, pri čemer lahko v garancijskem listu določi tudi izjeme in postavi pogoje za uveljavljanje garancije. Predvsem pri prostovoljni garanciji potrošnikom na MGRT svetujejo, da se podrobno seznanijo z garancijskimi pogoji, saj so v njih lahko navedene številne izjeme, ki obveznosti dajalca prostovoljne garancije krepko zmanjšujejo. »Pri izvajanju svetovanja potrošnikom zaznavamo, da veliko zapletov nastane zaradi nepoznavanja pravic, tako potrošnikov kot prodajalcev. Marsikateri prodajalec tako ne ve, da pri rabljenem vozilu odgovarja za stvarne napake na vozilu, če se pokažejo v enem letu od nakupa. Tudi pri potrošnikih zaznavamo slabo poznavanje pravic, ki jim pripadajo. Tako ne vedo, koliko časa prodajalec odgovarja za stvarne napake ter da imajo pri uveljavljanju pravic iz naslova stvarnih napak večje pravice kot pri garanciji, saj lahko sami izbirajo, ali želijo odpravo napak, zamenjavo izdelka z novim brezhibnim, sorazmerno znižanje kupnine ali vračilo kupnine. Pri uveljavljanju stvarnih napak mora potrošnik prodajalca seznaniti z napakami v roku dveh mesecev od odkritja napake, pri tem mora postaviti tudi zahtevek. Prodajalec ima na voljo 8 dni, da reši reklamacijo,« dodaja Stanka Ritonja.

Nesporazumov med prodajalci in kupci tudi sicer ni malo, opozarjajo na tržnem inšpektoratu, kjer opažajo, da do največ nesporazumov prihaja pri nakupu rabljenih vozil, ko oglasi prikazujejo boljše stanje in lastnosti vozila od dejanskih. Ko kupec vozilo pripelje domov, pa začne ugotavljati, da vozilo nima določenih lastnosti, in želi uveljavljati te napake. In vendar je oglas, pravijo na tržnem inšpektoratu, samo vabilo k nakupu in mora kupec z vso skrbnostjo in vestnostjo pregledati lastnosti rabljenega vozila.

Pogoji so od znamke do znamke različni

Prodajalci seveda garancije jemljejo kot neko obvezo, a tudi marketinško prednost. Janez Vodopivec, specialist za garancije pri Summit motors Ljubljana, ki skrbi tudi za vozila znamke Ford, je povedal: »V sodobnem času so lastniki o svojih pravicah dobro poučeni, če pride do nesporazumov, pa jih skušamo odpravljati v obojestransko zadovoljstvo. Na splošno pa lahko rečem, da takih primerov ni veliko. Sicer je na trgu opaziti, da se garancije podaljšujejo in da strankam ponujajo različne oblike jamstev že pri nakupu novega vozila. Opažamo pa, da so pogoji pri avtomobilskih znamkah za večletne garancije različni, zato se je pred nakupom treba podrobno seznaniti s pogoji, ki veljajo za izbran model. Zagotovo je 'varneje', če za pogoji večletne garancije stoji uvoznik ali distributer in ne samo trgovec, ki lahko v času trajanja garancije tudi zapre svojo poslovalnico.« Vodopivec dodaja, da se kupci za pomoč vse pogosteje obračajo na zvezo potrošnikov, in to ne samo v povezavi z avtomobili, dobro pa je, da poznajo tudi osnove obligacijskega zakona ter zakona o varstvu potrošnikov. Jasmina Bevc Bahar z Zveze potrošnikov Slovenije tako pravi, da se pogosto srečujejo s primeri, povezanimi z uveljavljanjem garancij ali stvarnih napak na avtomobilih: »Naše svetovanje obsega primere, ko gre za nesporazume med kupci kot fizičnimi in prodajalci kot pravnimi osebami, ker v teh primerih potrošnike ščiti zakon o varstvu potrošnikov. Precej vprašanj prejemamo tudi od fizičnih oseb, ki kupujejo rabljene avtomobile od fizičnih oseb, kjer pa veljajo splošna pravila obligacijskega prava in ne zakon o varstvu potrošnikov. Sicer je treba razlikovati med obveznimi garancijami, ki jih določa zakonodaja, in prostovoljnimi jamstvi ali kakor koli že to prodajalec imenuje.«

Ko se določena napaka pojavi, ima kupec na voljo dve poti, pravijo na zvezi potrošnikov. Če je vozilo v garanciji, se lahko odloči za uveljavljanje pravic iz tega naslova. Na tej podlagi lahko potrošnik zahteva odpravo napak, če pa napake niso odpravljene v roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Če se potrošnik odloči za uveljavljanje stvarne napake (če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet, če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, ali če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila), pa ima možnost izbire odprave napake, vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako, zamenjavo blaga z novim ali vrnitev plačanega zneska. »Te pravice lahko uveljavlja v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita in največ v roku dveh let od nakupa. Podjetje mora potrošniku ugoditi najkasneje v roku 8 dni, če napaka ni sporna, če je napaka sporna, pa mu mora prav tako odgovoriti v roku 8 dni,« dodaja Jasmina Bevc Bahar.

Vse več posebnih paketov

V svetu prodaje in nakupa vozil kroži kar nekaj izrazov, ki označujejo, da prodajalec jamči za svoj izdelek z določenimi pogoji. Janez Vodopivec jih je na kratko opisal: »Večina zastopnikov proizvajalcev loči tovarniško splošno garancijo od podaljšanega jamstva. Zadevi sta ločeni tudi s pravnega vidika. Obseg jamstev je precej ožji, pogoji pa določeni v pogodbah. Kulanca je nekakšna dobra volja proizvajalcev, da si zagotovijo oziroma povečajo lojalnost strank. Zadeve se rešujejo v smislu delitev stroškov popravila, ki nastane po izteku tovarniške garancije.«

S posebnimi garancijskimi paketi danes deluje vedno več proizvajalcev. Rok Istenič z Renault-Nissana Slovenija nam je tako povedal, da je garancija eden izmed pomembnih odločevalnih elementov pri nakupu vsakega izdelka. »Pri Renaultu so novost oziroma trend posebni paketi, s katerimi si kupec podaljša garancijo ali pa se že vnaprej dogovori za pogodbo o vzdrževanju, pri kateri med drugim odpade tudi vsa skrb glede uveljavljanja garancij, saj ob rednem vzdrževanju na uradnih servisih uveljavljanje pravic iz garancij ni problematično,« pravi Istenič. Z nekaj doplačila je torej možno določene skrbi v slogu »kaj če…« hitro odpraviti.