Ali bi Strelsko društvo Vransko kljub vsemu potrebovalo dovoljenje za strelišče in ali je strelišče varno urejeno, bo dokončno znano šele po tistem, ko bodo pristojne inšpekcije končale preiskavo. Župan Franc Sušnik pravi, da je strelišče nelegalno in da nima dovoljenj za obratovanje, zato je pritožbe nekaterih zaskrbljenih krajanov, ki se počutijo ogrožene, odstopil inšpektorjem. Ko je to sporočil na občinski spletni strani, se je predsednik Strelskega društva Vransko Kasim Veladžić takoj ostro odzval. Očital mu je, da je prekoračil pooblastila, zlorabil svoj položaj in da kot župan ni pristojen, da bi presojal te zadeve. Zahteval je celo javno opravičilo, češ da je županovo sporočilo za javnost užalilo njihovo društvo in vse člane ter tekmovalce, ki si z lastnim trudom in lastnimi sredstvi prizadevajo za večjo prepoznavnost kraja in za dvig športne kulture.

Če streljajo člani društva, dovoljenje ni potrebno

Toda krajani, ki živijo v bližini strelišča, si takšne športne kulture v svoji bližini očitno ne želijo in pričakujejo, da bodo inšpektorji hitro ukrepali in vse vpletene ustrezno kaznovali. Kot potrjujejo prva pojasnila Inšpektorata RS za notranje zadeve, imajo člani društva vendarle prav, ko zatrjujejo, da po 52. členu zakona o orožju potrebujejo dovoljenje samo pravne osebe in podjetniki, ki izvajajo streljanje kot dejavnost. Strelišče v vasi visoko nad Vranskim nima dovoljenja ministrstva za notranje zadeve za civilno strelišče, zato lahko po besedah tiskovne predstavnice notranjega ministrstva Katje Mihelj Nagode na njem streljajo samo člani strelskega društva. Seveda morajo pri tem zagotoviti, da je strelišče varno in da vse poteka po pravilih. Ali je res tako, bodo inšpektorji preverili v prihodnjih dneh, najverjetneje pa bodo k sodelovanju povabili tudi izvedenca za balistiko.

Krajani naj bi bili smrtno ogroženi

»Zahtevamo in pričakujemo takojšen odziv, saj je stanje nevzdržno,« pravi Matjaž Ahac, ki živi v bližini strelišča in trdi, da imajo zaradi streljanja predšolski otroci v vasi težave s spanjem, da so ponoči nemirni in da je zato ogroženo njihovo zdravje. Zaskrbljen je, ker kombi, ki vozi otroke v šolo, obrača komaj 200 metrov stran od strelišča, in meni, da so zaradi streljanja smrtno ogroženi tako krajani kot tudi pohodniki. Veladžić je bil nad njegovimi očitki zgrožen, saj ima strelsko društvo prostor, kjer se člani srečujejo, na dobro zavarovanem zasebnem zemljišču, kjer je vstop nepovabljenim prepovedan. Poleg tega tisti del zemljišča, kjer člani društva streljajo v tarčo, leži ob kamnolomu na takem območju, da je resnično nemogoče, da bi kakšen naboj ušel v vas s petimi hišami.

Kljub temu so člani društva za nekatere vaščane očitno nezaželeni in moteči. Očitali so jim, da je zaradi neznosnega pokanja njihova zemlja zdaj manj vredna, vendar »strelcem« še na misel na pride, da bi komu plačevali odškodnino. Prišlo je tako daleč, da so jezni drug na drugega in da se sami na primeren način ne morejo pogovoriti.

Ahac pravi, da se je 10. maja na dovoz njegove hiše pripeljal voznik beemveja z ljubljanskimi registrskimi tablicami in ga z arogantnim glasom obvestil, da bodo streljali, da bo pokalo in da naj se zaprejo v hiše, če jih bo strah. »Predlagal je tudi, naj pokličemo policijo, ki da ne bo storila ničesar. Rekel je celo, da predstavniki policije pridejo na strelišče, potem pa streljajo skupaj z njimi,« je pripovedoval razočarani domačin.

Župan odklonil vabilo na tekmo

Teden dni kasneje je na strelišču res pokalo. Strelsko društvo Vransko je namreč v soboto na strelišču Jeronim organiziralo državno prvenstvo in prvo tekmovanje pokalnega prvenstva slovenske zveze za praktično strelstvo s puško šibrenico. Na tekmo so povabili tudi župana, ki pa jih je zavrnil, češ da ne bo prišel, ker prireditev ni bila prijavljena v skladu z veljavno zakonodajo. Iz upravne enote Žalec je namreč dobil pojasnilo, da niso dobili nobene prošnje za izdajo dovoljenja za javno prireditev na Jeronimu. »Obveščamo vas tudi, da lahko strelsko društvo izvaja dejavnost streljanja na prostoru, za katerega ima dovoljenje lastnika in ki ga primerno zavaruje. Seveda pa mora zaprositi za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve,« je županu pojasnila višja svetovalka na UE Žalec Milena Lukač.

Toda predsednik Strelskega društva Vransko Kasim Veladžić se z Lukačevo ne strinja. »Naša tekmovanja niso prireditve, zato nas zanima, v skladu s katerim zakonom bi morala biti tekma prijavljena in kam. Za nas ne velja zakon o javnih zbiranjih in pomen javne prireditve,« pravi in posebej poudarja, da je po 50. členu zakona o orožju civilno strelišče objekt, ki je namenjen športnorekreacijskemu streljanju, ki izpolnjuje tehnične in varnostne pogoje za uporabo varnostnega, lovskega in športnega orožja. Po njegovem mnenju za njihovo dejavnost veljata še dva druga člena zakona o orožju, zato je prepričan, da bodo inšpektorji ugotovili, da z ničemer ne kršijo zakonov. Po eni strani je celo zadovoljen, da jih bodo obiskali inšpektorji. Tako se bo vsaj razjasnilo, kdo ima prav in kdo ne. Poleg inšpektorja z notranjega ministrstva je svoj prihod napovedal tudi inšpektor z inšpektorata za kmetijstvo in okolje.