Aprila so v ZDA zabeležili dvoodstotno letno inflacijo in ob nadaljevanju upadanja brezposelnosti ter okrevanju potrošnika bodo tudi v prihodnje podjetja vse lažje prenašala višje cene vhodnih surovin na končnega potrošnika, kar bi se lahko v drugi polovici leta odrazilo v še nekoliko višji inflaciji. Slednje in vse nižja brezposelnost sta indikatorja, ki nakazujeta na nadaljnje zniževanje denarnih spodbud ameriškemu gospodarstvu. Oceno stanja v ameriškem gospodarstvu nam v tekočem tednu podaja predsednica ameriške centralne banke Fed Janet Yellen, vlagatelji pa nestrpno pričakujejo zapisnik zadnjega sestanka članov odbora za operacije na odprtem trgu (FOMC), kjer bi lahko dobili dodatni pogled na prihodnja dejanja oziroma časovne okvire ameriške centralne banke v povezavi z dvigom obrestnih mer.

Nasprotno pa v Evropi objavljeni makroekonomski podatki nakazujejo vse večjo verjetnost novih denarnih spodbud s strani ECB. Območje evra se še naprej sooča s šibko inflacijo in anemično gospodarsko rastjo. Evrsko območje je v prvem četrtletju zabeležilo le 0,2-odstotno gospodarsko rast (0,8-odstotno na letni ravni), približno polovica držav pa je zabeležila negativno gospodarsko rast. Paradni konj evropskega gospodarstva je še naprej Nemčija, ki je v prvem četrtletju zabeležila 0,8-odstotno gospodarsko rast. Vlagatelji zaradi omenjenih dejavnikov vse bolj pričakujejo izredne ukrepe ECB, pri čemer se premiki do neke mere že poznajo na valutnem trgu, kjer vrednost valutnega para EUR-USD v zadnjih dneh popušča.

Za nami je skoraj celotna sezona objav rezultatov poslovanja v prvem letošnjem četrtletju. Znotraj indeksa S&P 500 je svoje poslovanje razkrila večina podjetij. Sodeč po objavah gre večino zaslug za izboljšano poslovanje podjetij pripisovati optimizaciji poslovanja, veliko manj pa rasti njihovih prihodkov. Povprečna rast dobička podjetij znotraj indeksa S&P 500 znaša 4,68 odstotka, medtem ko znaša rast prodaje 2,68 odstotne točke.