Starši zahtevajo ukrepe

Ravnateljica Darja Brezovar je pojasnila, da so o dogodku obvestili policijo in učencu izrekli vzgojni opomin. O razmerah na šoli, ki jo obiskuje največ romskih otrok v mestni občini, so razpravljali tudi na izredni seji sveta staršev. Kot poudarja predsednik Matjaž Kumelj, ne želijo širiti nestrpnosti, ampak zagotoviti varnost otrok. Tako so vodstvo šole pozvali, naj do konca šolskega leta poostri nadzor in za prihodnje pripravi program, kako povečati varnost in zagotoviti nemoten potek pouka, ob tem zahtevajo tudi dosledno upoštevanje vzgojnega načrta šole. Glavna zahteva staršev pa je, da novomeški občinski svetniki na seji, ki bo prihodnji četrtek, razpravljajo o prerazporeditvi romskih otrok na druge novomeške šole. Iz strategije reševanja romske tematike v mestni občini za obdobje 2013–2020, ki so jo septembra lani sprejeli na občinskem svetu, so namreč umaknili prav omenjeno vprašanje.

Enakomerna prerazporeditev že jeseni?

Brezovarjeva obljublja, da bodo poiskali sistemske in vsebinske rešitve, ter poudarja, da so se o prerazporeditvi usklajevali že pred sprejetjem romske strategije. Razmere na šoli, ki jo obiskuje več kot 500 otrok, namreč postajajo neobvladljive, saj je že okoli četrtina otrok iz romske skupnosti. Po priporočilih sociologov pa naj bi bilo teh na posamezni šoli do deset odstotkov, da bi bila integracija še uspešna, pojasnjuje. Omenjeni predlog zato ravnateljica podpira in dodaja, da se za to rešitev zavzemajo tudi nekateri romski starši.

Na novomeški občini so potrdili, da bodo predlog o enakomerni prerazporeditvi romskih otrok uvrstili na četrtkovo sejo občinskega sveta, in izrazili pričakovanje, da ga bodo svetniki tudi podprli. Tako bi lahko ukrep začeli izvajati že v prihodnjem šolskem letu.