Na torkovem srečanju so predstavili tudi tehnične rešitve na pripombe, ki sta jih že pred časom podali občina in krajevna skupnost, so danes sporočili z izolske občine.

Do marca prihodnje leto, ko bo Dars predvidoma pridobil zemljišča, potrebna za gradnjo, naj bi dokončali tudi projektno dokumentacijo, potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja. Istočasno poteka izdelava presoje vplivov na okolje, ki je podlaga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, so še pojasnili na občini.

Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja bo predvidoma podana v drugi četrtini leta 2015, gradbeno dovoljenje pa naj bi pridobili do konca leta 2015. Dars nato v začetku leta 2016 predvideva objavo razpisa za izbiro izvajalca, z izvedbo del pa naj bi pričeli v drugi polovici leta 2016 oziroma ko bodo zagotovljena finančna sredstva, dodajajo na občini.

Izgradnja hitre ceste med Jagodjem in Lucijo je pomemben del predvidene hitre ceste od Kopra do meje s Hrvaško, ki vključuje tudi predor Markovec.