Moje mnenje: v Avstriji je gordijski vozel presekala vlada, kar je pravzaprav temeljna vloga politike, mar ne? Avstrijska politika se je v zelo slabi situaciji odločila, da bo vlagala v vinsko industrijo, ker je to strateško dobra panoga. V času dietilenglikolske afere je bila avstrijska vinska industrija na psu! Avstrija se je pred pridružitvijo EU odločila, da vinarjem za investicije v vinograde – predvsem pa v kleti in degustacijske prostore – poleg EU-subvencije v višini 50 odstotkov še sama primakne 25 odstotkov. V petih letih je množica »majhnih« podeseterila pridelavo vina s tedanjih 30.000 na 300.000 steklenic. Ustvarila se je močna industrija, vinarji so morali kar naenkrat vino uspešno predstaviti, tržiti in prodati. Ustvarilo se je idealno okolje za revije, svetovalne firme v kleti, vinogradu ali trgu, restavracije, turizem…

Ker v Sloveniji nimamo resne vinske industrije, lahko začnemo iskati rešitve po avstrijsko! Moje pisanje ni jamranje ali prošnja državi, naj mi nameni več subvencij oziroma naj pripravi strategijo. Avstrija je svoj vložek na podlagi strategije v vinarstvo dobila povrnjen v dveh do treh letih. Odtlej imajo država in vsi vpleteni vseskozi trgatev v obliki bankovcev.