Župan Arčon je namreč pred časom že predlagal nadzornemu svetu zamenjavo Miške, vendar so vsi člani, med njimi tudi predstavnik novogoriške občine, podprli dosedanjega direktorja. Medtem ko na novogoriški občini trdijo, da je glavni izvor peripetij v lastništvu Komunale (šest občin ima tretjinski delež, večinska, 44-odstotna lastnika pa sta anhovski Salonit in Nikolausu Requatu z Dunaja), pa na Komunali trdijo, da je to metanje peska v oči in zavajanje občanov. Takšna je lastniška struktura namreč že od leta 1995, tako Miška, in dokler se občine niso začele vmešavati v delniško družbo, ni bilo težav.

»Od pogodbe smo odstopili zaradi izgube, ki jo ustvarja gospodarska javna služba. Že tri leta se dogovarjamo, vendar rešitve ni na dlani. Glede na dosedanje neuspešne dogovore smo ocenili, da občine nimajo interesa poiskati skupno rešitev, zato smo občino Nova Gorica obvestili o delnem prenehanju pogodbe o najemu infrastrukture. Lani smo pridelali 823.000 evrov izgube, letos v prvih treh mesecih pa 166.000,« razlaga Miška in poudarja, da je Agencija za okolje pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja zahtevala finančno jamstvo v višini 3,2 milijona evrov, in ker ni bilo dogovora z občinami, so na Komunali odstopili kot upravljalci odlagališča.

Po besedah direktorja Komunale delno prenehanje pogodbe pomeni obstoj podjetja in rešitev za 150 delavcev, saj so se stroški na tak način zmanjšali za 812.000 evrov na leto. Odlagališče pa niti za trenutek ni bilo brez nadzora (na novogoriški občini trdijo nasprotno) in ni predstavljalo nobene nevarnosti za občane in okolico, še dodajajo na Komunali, kjer pravijo, da v celoti izpolnjuje obveznosti odvoza odpadkov, ki jih od lanskega avgusta vozijo na deponijo na Ptuj, za kar pa naj ne bi zaračunavali višje cene komunalnih storitev.