Na vprašanje iz svetniških klopi, kaj lahko dosedanjemu direktorju Tomažu Teropšiču očitajo, da ga niso predlagali še za peti mandat, je predstavnik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Davor Račič pojasnil, da je na odločitev vplival predstavljeni program kandidatke, ki da je dobil večjo podporo tako pri članih komisije kot pri članih sveta zavoda ter v vrstah zaposlenih v muzeju.

Alenka Černelič Krošelj v Brežicah sicer stanuje v Stiplovškovi ulici, ki je dobila ime ravno po ustanovitelju muzeja Franju Stiplovšku. Med prednostne naloge svojega mandata uvršča odprtje recepcije v pritličju muzeja, vizualno in vsebinsko posodobitev obstoječih zbirk ter njihovo razširitev z novimi, napoveduje tudi več občasnih razstav in drugih kulturnih prireditev, med drugim tudi v premalo izkoriščenem grajskem atriju. Muzej naj bi se tesneje povezoval tudi s preostalimi ponudniki kulturnih in turističnih storitev v regiji ter obiskovalcem ponujal prijaznejši odpiralni čas.

Kot smo izvedeli, se namerava Tomaž Teropšič, ki naj bi bil pri odločanju posredno tudi žrtev nedavnih anonimk, zoper odločitev svetnikov zaradi določenih kršitev v postopku odločanja pritožiti.