Občinski svetniki Liste za bohinjski jutri, DeSUS in SDS so se odločili, da bodo s po njihovem mnenju spornim početjem župana Franca Kramarja seznanili računsko sodišče, protikorupcijsko komisijo in policijo. Kot je povedala Matilda Arh (Lista za bohinjski jutri), je župan s podpisom dveh dodatkov k pogodbi za najem lokala Urška ravnal koruptivno, saj je svoji soprogi Aleksandri in njenemu podjetju omogočil izredno ugodne pogoje najema. Že do zdaj naj bi najemnica plačevala izredno nizko mesečno najemnino v višini 500 evrov, s podaljšanjem pogodbe pa naj bi ta ugodnost ostala.

Bohinjski opozicijski svetniki se še vedno niso sprijaznili niti z 52-odstotnim lastniškim deležem nad gostiščem ob Bohinjskem jezeru, ki sta ga Kramar in soproga pridobila na osnovi vlaganj v lokal v 27 letih najema. Skupaj z ženo bi morala po dogovoru z občino nato denacionalizacijski upravičenki plačati svoj delež 100.000 evrov vredne odškodnine – torej 52.000 evrov. A tega Kramar še ni storil, saj si je po besedah svetnikov odredil, da bo vsoto plačal v petih letih. Občina pa je denacionalizacijski upravičenki medtem, tako svetniki, že morala plačati vseh 100.000 evrov.

»Menim, da se je predvolilna kampanja začela zgodaj, zavračam pa vse očitke, čeprav podrobnosti niti ne poznam. Trdim, da sem ravnal tudi v teh primerih po predpisih in občinskem odloku,« je včeraj dejal Kramar.