Elitno sosesko, ki je zadnja tri leta spominjala na mesto duhov, je iz stečajne mase Gradbenega podjetja Grosuplje (GPG) Inženiring v lasti propadlega gradbinca Borisa Dolamiča kupila slaba banka oziroma Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Stečajni upravitelj Jožef Patty je sosesko na dražbi ponudil po izklicni ceni 41,4 milijona evrov ali za več kot četrtino nižjo ceno od njene tržne vrednosti. Slabi banki je uspelo kupnino na koncu znižati za skoraj polovico, na 23 milijonov evrov. Kot pravilne so se torej izkazale ocene obalnih nepremičninskih agencij, da so tudi likvidacijske cene (ta je skupno znašala 46 milijonov evrov) po več kot 2000 evrov za kvadratni meter v soseski Nokturno za trenutne razmere še vedno pretirano visoke.

Kaj bo DUTB s stanovanji?

Slaba banka je za 23 milijonov evrov kupnine, ki jo mora poleg preostalih stroškov in davkov poravnati v 90 dneh, kupila 215 stanovanj s parkirišči, dva poslovna prostora in 40 večnamenskih skupnih prostorov. Čemu? V DUTB so pojasnili, da je bila terjatev GPG Inženiringa konec lanskega leta prenesena nanje, s sodelovanjem na dražbi pa so svojo terjatev zgolj zamenjali za lastninsko pravico nad sosesko, ki je bila predmet zavarovanja terjatve. Prepričani so, da bodo tako lahko aktivno pristopili k pripravam postopkov za odprodajo stanovanj, generirali denarni tok in preprečili nadaljnje propadanje objektov. Stečajni upravitelj namreč ni imel sredstev, da bi objekt dokončal in odpravil vse napake. Teh se bodo v slabi banki lotili najprej, po njihovi odpravi pa začeli stanovanja posamično prek lastne prodajne službe prodajati ali oddajati končnim uporabnikom. Zanimanje za stanovanja naj bi že izrazil koprski občinski stanovanjski sklad. Na DUTB pričakujejo, da bodo stanovanja odprodajali več let. To tudi ni bila prva tovrstna naložba slabe banke. Ta je namreč že marca za slaba dva milijona evrov kupila 10.244 kvadratnih metrov parcel v Vilharjevi ulici v Ljubljani.

Niti polovica tržne vrednosti

Cenilec je nadstandardna stanovanja s terasami in pogledom na morje leta 2011 ocenil na skupno tržno vrednost 57 milijonov evrov. Koliko je nameraval zanje sprva iztržiti gradbinec, ni jasno, a že bežen pregled cen agencij, ki so tedaj ta stanovanja ponujale na trgu, kaže, da vsaj tretjino več. Sosesko nad Koprom so pred tatovi vsa leta od stečaja varovali varnostniki. Stečajni upravitelj je doslej za vse stroške varovanja vseh objektov grosupeljskega gradbinca na več lokacijah po Sloveniji odštel dobrega četrt milijona evrov. Stroški so bili iz dneva v dan večji tudi zato, ker se je prodaja stanovanj zatikala zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja in nepreizkušenih izločitvenih pravic.