Vključeni bodo tudi v start up šolo, ki bo potekala tako v tehnoloških parkih kot inkubatorjih, vsako podjetje pa bo dobilo tudi mentorja, ki ima lastne podjetniške izkušnje, tako dobre kot slabe.

Podjetja, ki so že šla uspešno skozi začetno razvojno fazo, pa bodo lahko dobila 200.000 evrov neposrednega semenskega vložka, vendar pod pogojem, da imajo poslovnega partnerja, poslovnega angela ali drugačnega investitorja, ki bo tudi pripravljen vložiti tolikšen del denarja. Ta vložek naj bi podjetjem omogočil lažjo pripravo in dejanski vstop na globalni trg, kar bi jih že naredilo bolj zanimive tudi za tvegani kapital in vložke do 1,5 milijona evrov.

Natančen datum objave razpisa sicer še ni znan, Maja Tomanič Vidovič pa pričakuje, da bo objavljen najpozneje sredi junija. Denar je na razpolago do konca leta 2015, na prvem razpisu pa bo na voljo polovica tega denarja. jpš