Javni razpis za dodelitev subvencij je pripravila Energetika Celje, nanj pa se lahko prijavijo fizične in pravne osebe iz Celja, ki se bodo na novo priključile na plinovodno omrežje ali pa bodo kupile nov kondenzacijski kotel, vgradile ali zamenjale toplotne postaje za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode ali nameravajo vgraditi merilno-regulacijske naprave.

Na Energetiki bodo upoštevali prednostni vrstni red prispetja popolnih vlog. Prvo odpiranje vlog bo 12. junija, nato pa vsak četrtek do 29. oktobra, seveda če razpoložljiva sredstva do takrat še ne bodo porabljena.

Na področju zemeljskega plina znašajo subvencije od 500, 800 ali 3000 evrov pa vse do 10.000 evrov, če se na omrežje priključi večji stanovanjski ali poslovni objekt. gm